8D – riešenie problémov metódou 8D

Kurz 8D – riešenie problémov je zameraný na určenie príčin problémov a následnú implementáciu riešenia.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

 • Poskytnúť efektívnu štandardizovanú metodiku riešenia problémov 8D (8 disciplín) zavedenú v oblasti dodávateľov automobilového priemyslu (IATF 16949) s rozširujúcimi sa aplikáciami v rôznych oblastiach výroby, rovnako ako aj v službách.
 • Proces 8D predstavuje postup určenia koreňov príčin a implementáciu vhodného nápravného opatrenia. V prípade potreby môže byť jeho výsledkom zmena systému,ktorá zabráni výskytu podobného problému.

Prečo využívať metodiku 8D

 • Príklad riešenia sťažnosti zákazníka a následných nápravných a preventívnych opatrení.
 • Rýchle a účinné riešenie problému a ochránenie zákazníka od nežiaducich dôsledkov.

Metodika a nástroje 8D

 • D0 – Príprava na proces 8D.
 • D1 – Založenie tímu.
 • D2 – Popis problému.
 • D3 – Návrh dočasných nápravných opatrení.
 • D4 – Určenie a verifikácia koreňových príčin (Root Causes) a bodu úniku (Escape Point).
 • D5 – Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení.
 • D6 – Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení.
 • D7 – Prevencia výskytu problému (štandardizácia, audit).
 • D8 – Uznanie jednotlivcov a tímu za dosiahnutý výsledok.

Vedenie záznamov zo stretnutí tímu (dokumentácia 8D)

 • Záznamy, vizualizácia, štandardizácia.
Na kurz 8D nadväzuje tréning moderovania riešenia problémov (MW – Moderovanie workshopov).
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať