Konzultácie a vzdelávanie na diaľku

S vedením workhopov a vzdelávaním na diaľku máme dlhodobé skúseností, najmä z vedenia medzinárodných workshopov a pri rozvojových programoch, ako je e-collaboration – Virtuálne projektové tímy

Ponúkame špeciálne možnosti konzultácií a tréningov na diaľku:

1.) Ako zvládnuť krízu, prispôsobiť stratégiu a nastaviť procesy v zmenených podmienkach, vrátane risk manažmentu a krízového manažmentu, contingency planning atď..
2.) Rozvoj zamestnancov v aktuálnych “soft” a “hard” témach na diaľku s udržaním interaktívnej formy komunikácie s lektorom.
3.) Zefektívňovanie procesov a riadenie projektov vo virtuálnych tímoch – konzultácie a workshopy na diaľku.

S vedením workhopov a vzdelávaním na diaľku máme dlhodobé skúseností, najmä z vedenia medzinárodných workshopov a pri rozvojových programoch, ako je e-collaboration – Virtuálne projektové tímy. Vieme, že osobnú skúsenosť nie je ľahké nahradiť, preto do virtuálneho sveta vnášame čo najväčšie množstvo interaktívnych prvkov. Tie kontinuálne zapájajú našich klientov a prinášajú podporu pri riešení ich problémov.

Zákazníci v tomto období využívajú aj upravené programy na témy, ktoré sme doteraz robili spravidla prezenčnou formou. Naši zákazníci z výrobných firiem aj služieb (niektorí z nich z Home office) si mohli v posledných dňoch odskúšať, ako efektívne využiť formu vzdialeného pripojenia pre získanie zručností a vyriešenie ich aktuálnych úloh s podporou online nástrojov.

Budeme radi, ak nás oslovíte na adrese fbe@fbe.sk, alebo na telefónnom čísle +421 2 5441 8513.

Online Lean /VSM – Zefektívňovanie procesov využitím VSM – Analýzy hodnotových tokov

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať