Toth PKtorým oblastiam rozvoja sa venujete?

  • rozvoju manažérskych zručností a leadershipu (vedenie a riadenie spolupracovníkov, delegovanie, tímová spolupráca, časový manažment, manažérske rozhodovanie)
  • osobnostnému rozvoju & rozvoju obchodných zručností
  • skupinovému koučingu na zlepšenie interpersonálnych vzťahov na pracovisku

Vzdelanie

1995 - 2000 Komenského Univerzita v Bratislave, Psychológia
1995 – 2000 Komenského Univerzita v Bratislave, Pedagogické minimum
1998 - 2000 Rodinná a školská sexuálna výchova - študijný rozvojový program

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

2001 – dnes Tréner FBE Bratislava and FBE Praha
1998 – 2004 Open Society Fund, externý lektor
1996 – 2000 UNICEF, konzultant

Odborná kvalifikácia lektora

2007 – Tréning koučov / princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting, s.r.o., 2007, v rozsahu 56 hodín
2006 – Implementation Training ITIL/ITSM (Omnicom)
2006 – Leadership Development – Mentoring, Paul Stanley, D3
1995 – 1997 Psychoterapeutický kurz v terapeutickom smere Psychodráma v rozsahu 200 hodín
1998 – 2003 Rozvoj lektorských zručností, lektorské kurzy pre lektorov Open Society Fund

Interný rozvojový a tréningový program pre lektorov a koučov spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha

Referencie v koučingu

Firmy:
UNIQA, Schaeffler, Jungheinrich, VÚB, PosAm, Tatra banka, SWH Siemens, Soitron, Komerční banka/Societe Generale, etc

Koučing obchodných zástupcov: AP Media, Jungheinrich
Individuálny rozvoj manažérov a obchodníkov
Skupinový koučing: Mondi SCP, CC Safety (zlepšenie pracovných vzťahov v pracovnej skupine)

Pozície:

  • vedúca odd. analýzy rizík, VUB banka (individuálny koučing)
  • pracovníci oddelenia bezpečnosti práce (skupinový koučing)

OTÁZKY PRE KOUČA:

Čo vám prináša koučing (motivácia) a prečo koučujete?

Odpoviem citátom: „Je iné cestu poznať a ísť po nej.“ A práve koučing pomáha nielen poznať cieľ a cestu, ale pomáha ísť po nej. Môžeme byť sprievodcom, ale po tejto ceste musí ísť každý sám. A práve koučing je efektívny nástroj na sprevádzanie po ceste, ktorú sme si vybrali.

Koučujem aj preto, lebo je to obohatenie mojej lektorskej praxe, je to popri školeniach a tréningoch ďalší nástroj rozvoja.
Koučing obohacuje vždy aj kouča, lebo nejde len po povrchu, ide hlbšie.
Koučing ako metóda je veľmi efektívna a prináša výsledky.
Koučing je účinný aj tam, kde iné metódy zlyhávajú.
Koučujem, lebo to funguje.

Kedy nekoučovať (aké sú pre vás hranice koučingu)?

Odpoveď je veľmi jednoduchá, keď to nejde. A kedy to nejde? Keď jedna zo strán nie je ochotná spolupracovať, či už kouč alebo koučovaný.

Hranice sú podobné ako pri iných metódach, či už hovoríme o školení alebo terapii. Jednoducho ak to naráža na morálne, etické hodnoty.

Nekoučujem aj vtedy, ak by to nebolo v prospech koučovaného a usúdim, že potrebuje inú metódu alebo iného kouča.

Čo považujete za svoj najväčší profesionálny úspech („success story“)?

Úspechom je pre mňa, ak sú úspešný moji klienti. A či už sme to dosiahli koučingom, školením alebo konzultáciou, je to jedno. Za veľký úspech považujem projekt, po ktorom asi 30% účastníkov išlo na vyššie pozície a mnohí boli „kúpení“ do iných firiem.

Veľkým úspechom bol projekt systematického rozvoja obchodníkov, išlo o kombináciu školení a koučingov. Výsledkom bolo zlepšenie práce obchodníkov a aj ich ochota absolvovať ďalšie koučingy. Dokonca sa pýtali, koľko koučing stojí, aby si ho mohli zaplatiť individuálne aj po skončení projektu.

Akým iným profesným aktivitám sa v súčasnej dobe venujete?

V súčasnej dobe sa venujem lektorovaniu, konzultáciám a koučovaniu.
Pre českého klienta pripravujeme školenie školiteľov, s ktorým je spojená aj príprava podrobných pomôcok, lektorských listov, aby mohli školenie odškoliť. To znamená, že som aj trochu spisovateľ.

Participujem na projekte pre základné školy, ktorého cieľom je hovoriť o rizikách využívania komunikačných technológií – mobil, internet.