Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S

 

Termíny

Jar:
 • 13.05.2021
 
Jeseň:
 

 

Školenie je určené pre tím lídrov, manažérov, alebo iných pracovníkov zodpovedných za praktickú implementáciu systému 5S na pracovisku, na oddelení alebo v závode. Školenie je zamerané na komunikačné zvládnutie zmeny a podporu implementácie, neobsahuje technickú metodiku 5S.

Ciele

 • Rozvinúť komunikačné zručnosti účastníkov pre úspešnú implementáciu systému 5S.
 • Naučiť sa komunikovať tak, aby sme podporili porozumenie a zapojenie pracovníkov do 5S aktivít.
 • Naučiť sa ako pracovať s námietkami pracovníkov a minimalizovať odpor pri implementácii.
 • Zoznámiť sa s postupmi pre zvládanie náročných komunikačných situácií pri 5S aktivitách.
 • Posilniť komunikačné zručnosti pre konštruktívne vedenie 5S auditu.

Obsah

Naša situácia a komunikačné riziká

 • Začíname s implementáciou, alebo už máme technickú zmenu za sebou?
 • Aké sú riziká neprijatia systému 5S do praxe?
 • Implementácia, ktorá sa nevydarila podľa našich predstáv, a čo teraz?
 • Dôležité ďalšie kroky

Implementácia 5S je zmena

 • Zmena pracovného prostredia, štandardov a postupov.
 • Prežívanie zmeny a ako podporiť jej prijatie.
 • Adaptabilita na zmenu.
 • Komunikácia zmeny – aplikácia na implementáciu 5S 

Komunikácia pri implementácii 5S

 • Komunikácia systému 5S, presvedčivá komunikácia s tímom
 • Argumentácia úžitkom, WIFMs pri implementácii 5S
 • Motivácia pre implementáciu. 

Náročné situácie pri 5S auditoch

 • Prekonávanie námietok pracovníkov.
 • Zvládanie negatívnej emócie.
 • Zapájanie pasívnych členov tímu.
 • Zvládanie problémového pracovníka. 

Riešenie praktických situácií z praxe účastníkov

 • Analýza praktických situácií z praxe účastníkov
 • Identifikácia a nácvik správneho postupu 

Práca s plánom osobného rozvoja

 

Na školení budú účastníci pracovať s lektorskými videoklipmi vedenia implementačného S5 auditu a osvoja si praktické komunikačné techniky pre zvládanie typických implementačných situácií z ich praxe.

Lektori

Tomáš Laurenčík

Ako lektor FBE pôsobí od roku 2008. Špecializuje sa na oblasť manažérskych zručností, komunikácie, vyjednávania, tímovej spolupráce, osobnostného rozvoja a teambildingov s outdoor aktivitami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval postgraduálne vzdelávanie v oblasti psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a intenzívny 2-ročný výcvik na inštitúte Virginie Satirovej a medzinárodne certifikovaný výcvik koučovania (ICF) v oblasti biznis koučingu. V minulosti pôsobil ako odborný asistent na FTVŠ UK, FCHPT STU v Bratislave, aktívne pôsobil v oblasti športu ako šéftréner.


Najvýznamnejšie referencie:

Scheaffler Skalica, Marel, Volkswagen Slovakia, Bekaert, PosAm, Hella Slovakia, BASF, VÚB, ZF Slovakia, Billa, HMH, Osram, Slovnaft, ZSE, SPS a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 230 € 210 €
Cena s DPH / os. 276 € 252 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ