GB - Six Sigma Green Belt Training (online)

 

Termíny

Jar:
 • 12. - 13.04.2021
 • 28. - 29.04.2021
 • 17. - 19.05.2021
 • 07. - 08.06.2021
 • 28.06.2021
 
Jeseň:
 • 29. - 30.09.2021
 • 14. - 15.10.2021
 • 03. - 05.11.2021
 • 25. - 26.11.2021
 • 13.12.2021
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

 

TRÉNING „GREEN BELTOV“ – VEDÚCICH TÍMOV PROJEKTOV ZLEPŠOVANIA EFEKTÍVNOSTI PROCESOV METÓDAMI (LEAN) SIX SIGMA.

 

ROZSAH A FORMA

 

 • 10 dní tréningu a workshopov usporiadaných do 5 modulov ( 2 + 2 + 3 + 2 + 1 deň) s riešením vlastných projektov účastníkmi kurzu.
 • Pri tréningu sa využívajú metódy, ako interaktívne vysvetlenie metód a nástrojov na príkladoch praktických aplikácií, postup implementácie Lean Six Sigma ilustrovaný na videofilmoch a cvičenia na zvládnutie nástrojov a metód.
 • Každý nasledujúci modul začína workshopom k zhodnoteniu úloh z predchádzajúceho modulu a končí workshopom k rozpracovaniu úloh na ďalšiu prácu na projekte.
 • Na poslednom stretnutí účastníci prezentujú vlastný projekt s vyčíslenými finančnými prínosmi.

 

Obsah a plán tréningu Green Belt s riešením pilotných projektov:

 

 

 

 

V rámci uvedenej metodiky budú účastníci s podporou počítačov aplikovať nástroje, ako je:

 • Projektový plán
 •  SIPOC – popis procesu
 •  Kritické požiadavky zákazníkov (CCR.)
 •  X-Y matica definovania cieľov
 •  Mapovanie procesov a KPI
 •  Analýza hodnotového toku• Grafické štatistické nástroje
 •  R&R – MSA – Analýza systému merania
 •  t-test ANOVA (Analýza rozptylu)
 •  Výpočet spôsobilosti/Sigma procesu
 •  SPC regulačné diagramy
 •  Box Plot
 •  Korelačná a multivariačná analýza
 •  Analýza času cyklu procesu. Lean nástroje
 •  FMEA, DOE (Design of Experiments)
 •  Analýza silových polí. Matica rozhodovania

Počas tréningov môžu účastníci využívať buď vlastný softvér (Minitab, prípadne iný), alebo softvér „Six Sigma pre Excel“, ktorý im bude počas tréningov zapožičaný a môžu si ho zakúpiť za zľavnenú cenu.

 

 

„Investícia do tréningov Lean Six Sigma sa ukázala byť jednou z najlepších investícií, akú naša spoločnosť mohla urobiť. Zmenilo sa myslenie našich ľudí. Dnes sú pripravení prinášať riešenia, ktoré nám umožňujú byť lepšími ako naša konkurencia.“

Christophe Baptiste, generálny riaditeľ

GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o

 

„Školenia a semináre od FBE nám umožnili pozrieť sa na každodenné problémy z iného uhla pohľadu. Pomohli nám presvedčiť ľudí, že Lean a Six Sigma majú zmysel a môžeme z nich dlhodobo profitovať.“

Beata Altansukh, Head of Process Management Department

Tatrabanka a. s.

 

„Najlepším hodnotením každého vzdelávacieho programu je, že získané vedomosti jeho účastník využíva v praxi. Aj keď pracujem v oblasti HR, manuál zo školenia FBE mám stále na stole a využívam ho každý deň. Na tréningoch si každý účastník vypracoval svoj vlastný Six Sigma projekt. Ten môj na záver obsahoval 30 položiek „task listu”, čo a ako zmeníme.“

Ján Matejovič, training department
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a. s.

 

 

Tréningy Six Sigma spojené s projektami zvyšovania efektívnosti úspešne absolvovali zamestnanci firiem, ako je napr.:

 

Z oblasti výroby – ELE Advanced Technologies, FRANKLIN ELECTRIC, GETRAG FORD Transmissions Slovakia, GGB Slovakia, Hella Slovakia Front-Lighting, Hella Slovakia Signal-Lighting, Holger Christiansen Production Slovakia, HPBO Czech, HPBO Slovakia, MIBA Steeltec, Nafta, Nexis Fibers, Nobel Automotive Slovakia, Oxymat Slovakia, Pankl, PPC Čab, Protherm Production, SAS Automotive, SE Bordnetze – Slovakia, Sensus Metering System, Slovnaft, SWEDWOOD Slovakia, SWEP Slovakia, Swoboda CZ, Vacuumschmelze, Vaillant Industrial Slovakia, Visteon Interiors Systems SK, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, ZF SACHS Slovakia a ďalšie.
 

Z oblasti služieb – ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, Československá obchodná banka, Dexia banka, EDM, Gefco, Orange Slovensko, SEPS, Soitron, Tatra banka, Winterian, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Západoslovenská energetika a ďalšie.

Lektori

Róbert Klačanský

Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch a službách (napr. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag Ford, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant). Je absolventom elektrotechnickej fakulty, pracoval na Čsl. metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval tréning trénerov v kanadskej firme Digital Mentor Group a pracovný pobyt v USA, počas ktorého školil a zavádzal metódy zlepšovania kvality. Ako Master Black Belt koučoval mnohé úspešné projekty zvyšovania efektívnosti procesov.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag, Magneti Mareli, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice,Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant, ZF Slovakia, Askoll, Slovnaft, Tatra banka a ďalší.

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

SPOLUPRÁCA NA PRÍPRAVE SIX SIGMA TRÉNINGOV:

Dale K. Mize, vedúci programov Six Sigma

Business Excellence Center, University of St. Thomas a prezident Advanced Quality Engineering, Inc Minneapolis, U.S.A. Pracoval ako inžinier kvality, Black Belt a riaditeľ zabezpečenia kvality vo firmách General Electric Lighting a Wagner Spray Tech Corp.

V poslednej dobe viedol vo viac ako100 firmách programy Six Sigma.

Viedol program rozvoja lektorov FBE.

 

Dan J. Sommers, certifikačný program Six Sigma Master Black Belt (MBB)

Zakladateľ The Quality Innovation Institute, USA. Pracoval 20 rokov vo firme GENERAL

ELEKTRIC Lighting, Cleveland, Ohio na pozíciách Black Belt, Master Black Belt a Quality

Manager spoločnosti. Neskôr pôsobil v Six Sigma Academy, USA. Viedol projekty zlepšovaniav mnohých krajinách pre firmy ako je DuPont, Ford Motor Company, Textron, United Health Care, ITC Limited a Arcelor-Mittal Steel. S FBE spolupracuje v certifikačnom programe MBB.

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň 3. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00 8:00
Obed 12:00 12:00 12:00
Program 13:00 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 1700 € 1680 €
Cena s DPH / os. 2040 € 2016 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: online

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ