Optimalizácia procesov neurónovými sieťami (ONLINE kurz)

 

Termíny

Jar:
  • 19.03.2021
 
Jeseň:
 

 

Ciele

• Porozumenie základným princípom umelej inteligencie (počítačového učenia) a spôsobom ich využitia v reálnych procesoch spoločnosti.


• Podľa zrelosti spoločnosti z pohľadu nasádzania smart riešení môžu byť rozdielne aj cieľové skupiny. V prípade spoločností začínajúcich s digitalizáciou a nasádzaním smart riešení
je vhodnou cieľovou skupinou manažment s možnosťou rozhodovať. V prípade pokročilejších spoločností sú cieľovou skupinou odborní pracovníci so zameraním na riadenie a zlepšovanie procesov, kvality, ale aj technologií, prípadne aj pracovníci zodpovední za dátovú analýzu.

Obsah

• Využitie umelej inteligencie v dnešnej dobe (úvodný prehľad)
• Základné princípy počítačového učenia (Hands-on)
• Ukážka a prehľad zložitejších spôsobov počítačového učenia (deep learning a pod.)
• Use cases využitia umelej inteligencie do budúcnosti (príklady)
• Softwarová podpora, nástroje a služby v oblasti AI (prehľad)

Lektori

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

Technické predpoklady:
Pre realizáciu kurzu využívame online platformu. K účasti na kurze je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed N/A
Program N/A
Ukončenie 12:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 150 € 130 €
Cena s DPH / os. 180 € 156 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: online na dialku

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ