Energetická účinnosť

Energetická účinnosť je prax znižovania energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb.

Energetická účinnosť je prax znižovania energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb. Je to jeden z najjednoduchších a nákladovo najefektívnejších spôsobov boja proti zmene klímy, zníženia nákladov na energiu pre spotrebiteľov a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov.

Energetická účinnosť zohráva zásadnú úlohu pri urýchľovaní prechodu na čistú energiu a dosahovaní globálnych cieľov v oblasti klímy a udržateľnosti. Úspora energie spočíva v tom, že ľudia obmedzia činnosti, ktoré spotrebúvajú energiu – napríklad jednoduchým zhasínaním svetiel, znížením využívania motorových vozidiel alebo menej častým používaním spotrebičov.

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať