TQM

TQM (Total Quality Management) alebo celkový manažment kvality je manažérsky prístup, ktorý sa zameriava na zlepšovanie kvality produktov a služieb v organizácii prostredníctvom neustáleho zlepšovania všetkých procesov a systémov.

TQM (Total Quality Management) alebo celkový manažment kvality je manažérsky prístup, ktorý sa zameriava na zlepšovanie kvality produktov a služieb v organizácii prostredníctvom neustáleho zlepšovania všetkých procesov a systémov. TQM sa zameriava na dosiahnutie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom zlepšenia kvality produktov a služieb, ktoré organizácia ponúka, a zároveň na zlepšenie výkonu a efektívnosti organizácie.

Total Quality Management (TQM) zahŕňa množstvo nástrojov a techník, ako sú kontinuálne zlepšovanie, kontrola kvality, riadenie procesov a školenia zamestnancov. TQM sa zameriava aj na prevenciu chýb a problémov a na riešenie problémov, keď sa vyskytnú.

TQM sa často využíva v rôznych odvetviach, ako sú výroba, zdravotníctvo, služby, vzdelávanie a verejná správa. Cieľom Total Quality Manegement je zlepšiť konkurencieschopnosť organizácie a zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zamestnancov.

Pri implementácii TQM je dôležité, aby všetci zamestnanci organizácie boli zapojení do procesu zlepšovania kvality. TQM si vyžaduje kultúru zameranú na zlepšovanie, v ktorej každý zamestnanec je zodpovedný za zlepšovanie kvality a každý proces je neustále sledovaný a vylepšovaný.

TQM sa často kombinuje s inými manažérskymi prístupmi, ako sú Six Sigma, lean management alebo Kaizen, aby sa dosiahli ešte lepšie výsledky.

Implementácia TQM môže priniesť množstvo výhod pre organizáciu, ako sú:

  1. Zlepšenie kvality produktov a služieb
  2. Zvýšenie spokojnosti zákazníkov a zamestnancov
  3. Zlepšenie výkonu a efektívnosti organizácie
  4. Zníženie nákladov a zvýšenie zisku
  5. Vytvorenie kultúry zameranej na zlepšovanie

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať