Vyhľadávaná typológia DiSC® v portfóliu FBE

DiSC® je v súčasnosti jedna z najvyužívanejších osobnostných typológií v biznis sfére.

DiSC® je v súčasnosti jedna z najvyužívanejších osobnostných typológií v biznis sfére. Obľúbená je najmä pre svoju jednoduchosť a praktické použitie v pracovnom prostredí. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli ju zaradiť do portfólia FBE a využiť v rozvojových programoch pre našich zákazníkov.

Typológia DiSC rozlišuje 4 základné typy alebo štýly správania: Dominance (dominancia), Influence (inšpiratívnosť), Steadiness (stálosť) a Conscientiousness (svedomitosť). Tieto 4 typy správania sú prostredníctvom spracovania osobného DiSC profilu účastníka ľahko identifikovateľné a prehľadne popísané. Typológia zároveň poskytuje konkrétne odporúčania pre lepšie fungovanie, efektivitu a spoluprácu v pracovnom prostredí. V kombinácii s overenou metodikou a know-how FBE Vám prinášame praktický a efektívny nástroj pre lepšie spoznanie seba aj druhých a zlepšenie vzájomnej spolupráce a efektivity v pracovnom prostrední a pracovných tímoch.

Využitie typológie DiSC®

Rozvoj zamestnancov – DiSC umožňuje identifikovať silné a slabé stránky, preferovaný a najmenej preferovaný štýl správania. Poskytuje konkrétne odporúčania pre zlepšenie komunikácie, zvýšenie efektivity, zlepšenie spolupráce a prevenciu konfliktov.

Manažment – vďaka DiSC viete lepšie spoznať a pochopiť Váš tím a spolupracovníkov. Umožní Vám optimalizovať Váš manažérsky štýl pre dosiahnutie výsledkov a rozvíjať Vaše líderské zručnosti.

Rozvoj tímu a spolupráce – spoznanie osobnostných preferencií a silných stránok jednotlivých členov tímu je nápomocné pri vzájomnom zladení, rešpekte a efektívnom nastavení v tímovej spolupráci.

Obchod a predaj – s pomocou DiSC budete vedieť ľahšie odhadnúť potreby a správanie Vášho klienta a prispôsobiť tak Vašu obchodnú komunikáciu.

Výber zamestnancov – vo výberovom procese prináša DiSC cenné informácie o silných a menej silných stránkach kandidátov, ich preferenciách, motivátoroch a požiadavkách na pracovné prostredie. Je vhodným a časovo nenáročným podporným nástrojom pri výbere zamestnancov.

Naše produkty DiSC®

V rámci produktov DiSC si môžete od FBE objednať:

  • Osobný DiSC®profil – podrobnú správu na základe testu DiSC, ktorý vyplníte on-line.
  • Osobný DiSC®profil s interpretáciou – DiSC profil s osobnou interpretáciou od certifikovanej lektorky.
  • Tímový DiSC®report – skupinový DiSC profil Vášho tímu (aktuálne dostupný len v angličtine)
  • DiSC® rozvojový modul – na mieru šitý kurz, ktorého súčasťou je spracovanie osobného profilu DiSC pre každého z účastníkov. Kurz zároveň obsahuje aplikačnú, tréningovú časť, zameranú na praktický rozvoj komunikácie, efektívnej spolupráce či zvýšenia efektívnosti vo Vašom tíme či na Vašom pracovisku.

Viac informácií o službách FBE s využitím typológie DiSC® Vám radi poskytneme telefonicky na čísle 02/5441 8513 alebo emailom na adrese fbe@fbe.sk.

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať