01.08.2020

Od manažéra k lídrovi

Lidership I. Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší. Program YLD sa nezačína pohľadom na organizáciu a stratégiu, nezačna sa ani vedením tímov alebo riešením problémov a komunikáciou.

Leadership I. Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší. Program YLD sa nezačína pohľadom na organizáciu a stratégiu, nezačína sa ani vedením tímov alebo riešením problémov a komunikáciou. Spomenieme si na vetu, že začať treba vždy od seba?

YLD 1 začína doslova od seba. Dva sebapoznávacie testy, cvičenia, nastavujúce zrkadlo, analýza typov správania, ktoré mi vyhovujú viac a ktoré menej. A ďalej: autokoučing (ako pomôcť sám sebe), sebamotivácia (čo ma ťahá dopredu, čo je môj motív a čo je moja odmena), cesta vlastného zlepšovania, efektívne získanie spätnej väzby od svojho okolia.

Nezáleží na tom, či si YLD 1 zoberiete ako prvý, druhý alebo dokonca ako posledný. YLD 1 ponúka techniky a nástroje, ešte viac však ponúka nastavenie spôsobu rozmýšľania. Úspešná cesta smerom von sa začína vnútri, a práve tam sa spolu pozrieme.

 

Ako vnímali školenie Leadership I. jeho účastníci a čo im prinieslo?

„Dva dni kurzu mi priniesli poznanie, že mám viac načúvať svojim podriadeným – ich pocitom a tomu, čo im prekáža, aby som im vedel správne pomôcť a pozitívne ich nasmeroval. Pôvodne som si myslel, že vedenie tímu je o tom rozdeliť úlohy, kontrolovať ich plnenie, pochváliť a motivovať, ale naučil som sa, že ľudí treba niekedy jednoducho len počúvať. Orientácia na výkon musí byť podporená aj orientáciou na ľudí.“
Marek Žuffa – dizajnér, Slovak Telekom, a.s.

„Na školenie som sa prihlásil po konzultácii s mojimi nadriadenými manažérmi pri zvažovaní, ako ďalej nasmerovať môj profesijný rast a zabezpečiť pre mňa tú správnu manažérsku výbavu. Chcel som sa uistiť o správnosti techník, ktoré používam vo svojej manažérskej praxi a obohatiť svoj register o nové. Počas dvoch dní som si uvedomil, že líderská výbava, ktorú v sebe prirodzene máme, nám môže pri vedení druhých veľmi pomôcť. No ak ju nemáme pod kontrolou, môže nás zviesť a poškodiť vzťahy a prácu v tíme. To, čo som sa na kurze o sebe a vedení ľudí dozvedel, malo hlavu a pätu a ak z toho človek začne používať aspoň časť, určite na ňom bude vidno posun, pozitívnu zmenu. Zároveň je dobré vedieť, že existujú aj ďalšie úrovne líderstva a máme sa stále kam posúvať.“
Ľuboš Uhliar – manažér Customer Service Centre, Mondi SCP a.s.

„Školenie ma určite priviedlo k hlbšiemu sebapoznaniu a následne ku korektúram v osobnom a pracovnom živote. Pri testoch som zistil, aký štýl správania sa a vedenia využívam pod stresom a v bežných situáciách. Oceňujem netradičnú formu a uvoľnenú atmosféru školenia. Človek z neho odchádzal s pocitom, že chce byť lepším lídrom a človekom.“
Juraj Ondreička – hlavný účtovník, Global Services TV s.r.o.

„Na kurze som si uvedomil dôležitosť synergie manažérskeho a líderského vedenia a metódy získavania spätnej väzby spolu s jej uplatnením v širších súvislostiach. Odporúčal by som ho každému, kto sa potrebuje zorientovať v popisoch procesov, ktoré ho denne obklopujú a potrebuje začať pracovať na zlepšovaní. Poznatky zo školenia sa pokúsim pretaviť do praxe prácou na sebe a posúvaním svojho tímu smerom k efektívnosti a rozvoju.“
Miroslav Záhorský – riaditeľ, QSR 24h Slovakia s.r.o.

Spracovali: Vladimíra Polohová a Daniel Bútora

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať