Produktová stratégia

Produktová stratégia je zastrešujúci plán, ktorý vysvetľuje, čo chce vaša firma dosiahnuť produktom alebo funkciou.

Produktová stratégia je plán najvyššej úrovne v rámci spoločnosti, ktorý popisuje, čo chce podnik dosiahnuť svojim produktom a ako to plánuje urobiť.

Mal by zodpovedať kľúčové otázky, ako napríklad:

  1. Komu bude produkt slúžiť (osobnosti), aký bude prínos pre tieto osoby
  2. Ciele spoločnosti pre produkt počas jeho životného cyklu.

Produktová stratégia je zastrešujúci plán, ktorý vysvetľuje, čo chce vaša firma dosiahnuť produktom alebo funkciou. Zahŕňa to, ako plánujete vytvoriť produkt, ako to ovplyvní kupujúcich a ako to pomôže dosiahnuť vaše obchodné ciele.

Produktová stratégia je plán vytvorený spoločnosťou s cieľom definovať víziu produktu a identifikovať, ako bude táto vízia realizovaná. Je vybudovaná s ohľadom na „veľký obraz“ produktu a pomáha spoločnostiam zdôvodniť, prečo by ich produkt mal existovať a aké výhody majú používatelia.

A v neposlednom rade produktová stratégia je obchodný plán, ktorý stanovuje ciele a zámery pre vývoj produktov a marketingové aktivity spoločnosti. Stratégia by mala brať do úvahy silné a slabé stránky spoločnosti, konkurenčné prostredie, potreby a želania cieľových zákazníkov a celkovú obchodnú stratégiu spoločnosti.

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať