Hodnotová analýza

Kurz je určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality procesov,  výrobkov a služieb, ako sú vedúci, technickí pracovníci, zástupcovia nákupu a logistiky, konštruktéri, kvalitári, zástupcovia marketingu, výroby a služieb. 

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.
 • Osvojiť si princípy a praktické postupy hodnotovej analýzy – zvyšovanie efektivity zabezpečením požadovanej funkcie výrobku pri nižších nákladoch. Získať schopnosť vybrať správny nástroj v závislosti od typu riešeného problému alebo úlohy. 
 • Osvojenie si a štandardizácia postupov pre odhalenie a odstránenie nepotrebných nákladov v celom hodnotovom reťazci organizácie. 
 • Naplnenie požiadaviek zákazníkov s minimálnymi nákladmi na vývoj a výrobu.
 1. Hodnota a jej zvyšovanie. Požiadavky a potreby zákazníka a efektívne využitie zdrojov k ich naplneniu.
 2. Ciele a definícia hodnotovej analýzy. Funkčná analýza. Špecifikácia funkčnej výkonnosti. Návrh zameraný na náklady a návrh zameraný na ciele.
 3. Postup pri praktickej aplikácii hodnotovej analýzy.
 4. Etapy pracovného plánu hodnotovej analýzy.
 5. Metódy a nástroje hodnotovej analýzy.
 6. Hodnotový manažment.
 7. Praktický postup využitia hodnotovej analýzy v organizácii.

Máte záujem o tento kurz?

Bližšie informácie ohľadne ceny, možných termínov a harmonogramu školenia Vám poskytneme na e-mailovej adrese fbe@fbe.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 54418 513.

Kontaktujte nás

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať