Digitálna transformácia v Logistike a SCM

Kurz Digitálna transformácia v Logistike a Supply chain management  sa zameriava na digitalizáciu v SCM a Logistike v organizácii.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Spoznať nové možnosti a nastupújuce nástroje využiteľné v logistike a Supply chain management-e
 • Zistiť ako sa dajú niektoré nástroje efektívne implementovať
 • Kedy tieto nástroje radšej neimplementovať alebo čo musíme splniť, aby sme sa mohli do ich implementácie pustiť.
 • Ukážka projektového plánu digitálnej transformácie globálnej dodávateľskej siete

Úvod

 • Súčasné trendy a možnosti
 • Čo je to digitalizácia
 • Čo môžeme získať a aké sú základné prvky digitálnej transformácie
 • Čo môžeme stratiť (konkurencieschopnosť, investované peniaze, …)

Prepojenosť a využívanie dát

 • Bigdata I.: zber a spracovanie dát v skoro-reálnom čase
 • Bigdata II.: čo všetko má zmysel merať?
 • Blockchain v SCM aj internej logistike
 • Analýza dát a ich transparentnost
 • Dostupnosť dát, rýchlosť ich prenosu, transparentná dodávateľská reťaz

Automatizácia v logistických procesoch

 • Úrovne automatizácie
 • Čo sa oplatí automatizovať a kedy
 • Príklady dobrej a zlej automatizácie

Umelá inteligencia

 • Automatizácia vs. umelá inteligencia v logistike
 • Princípy fungovania umelej inteligencie(decentralizované rozhodovanie)
 • Hranice umelej inteligencie
 • Príklady jej využívania v logistike a SCM

Flexibilita digitálnych systémov

 • Technologická flexibilita
 • Softwarová flexibilita
 • Procesná flexibilita

Implementácia nových prvkov a riziká

 • Roadmap pre implementáciu v logistike
 • IT bezpečnosť
 • Bezpečnosť pri výpadkoch technológií (kontinuita)
 • Riziká pri samotnej implementácii
PROGRAM 1.DEŇ
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať