Digitálna transformácia a Industry 4.0

Kurz Digitálna transformácia a Industry 4.0 sa zameriava na implementáciu Industry 4.0 a digitalzáciu v organizácií.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou cvičení a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

TERMÍNY

2021

2022

Jar

17.03.

Jeseň

13.12.

CIELE

 • Získať vedomosti zo súčasných prípadových štúdií, príkladov z praxe a osvedčených postupov digitalizácie a implementácie Industry 4.0 .
 • Možnosť preskúmať príležitosti pre svoju firmu pod vedením skúseného odborníka.

OBSAH KURZU

Ako menia technológie našu prácu

 • Digitálna transformácia: nevyhnutnosť vývoja alebo drahý omyl?
 • Inteligentné technológie a koncepty Industry 4.0.
 • Blockchain, 3D tlač, neurónové siete, autonómna logistika a ďalšie.
 • Transformovať celú fabriku alebo využiť iba určité prvky?

Strategický plán pre digitálnu transformáciu (prípadová štúdia)

 • Metodológia pre digitálnu transformáciu.
 • Ako zapracovať prvky Industry 4.0 do celkovej stratégie.
 • Nájdenie oblastí s najväčším potenciálom úžitku.
 • Implementácia a zhodnotenie.

Prípadová štúdia pre Industry 4.0 z technického pohľadu

 • Optimalizácia procesu: Lean a digitálna transformácia.
 • Ako technológie pomôžu zvýšiť pridanú hodnotu (príklad: neurónová sieť).
 • Generovanie dát a dosiahnutie transparentnosti (príklad: Blockchain).
 • Kontrolné, riadiace a sprievodné aplikácie (príklad: online VSM).

Človek v digitálnom prostredí

 • Dopad na prácu, organizáciu úloh a kvalifikáciu zamestnancov.
 • Výrobný proces budúcnosti (flexibilita, normovanie práce a taktovanie, automatické 5S).
 • Socializácia SMART riešení (dochadzkové systémy, vzdelávanie a pracovné postupy).

Riziká pri digitálnej transformácii

 • Zosúladenie nasadenia IT riešení s požiadavkami používateľov a s optimalizáciou procesu.
 • Dohoda o pravidlách: cena a štandardizácia voči bezpečnosti.
 • Ďalšie kategórie rizík a ako im predchádzať.
Jednotlivé kapitoly obsahujú prípadové štúdie z reálneho života.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.