Inovácie služieb s medzinárodným benchmarkom kvality

FBE Bratislava dosiahla ďalší míľnik vo zvyšovaní kvality konzultačných služieb v oblasti projektového riadenia.

FBE Bratislava dosiahla ďalší míľnik vo zvyšovaní kvality konzultačných služieb v oblasti projektového riadenia. Dvaja konzultanti FBE úspešne zložili medzinárodné skúšky a získali certifikáciu International Project Management Association (IPMA), Dean Reš na stupni IPMA® Level B (Certified Senior Consultant and Coach) a Martin Krnáč na stupni IPMA® Level C (Certified Consultant and Coach).

International Project Management Association je svetovým lídrom v oblasti rozvoja manažérskych kompetencií pre projektové riadenie a v tomto roku sa osobitne zameriava na agilné prístupy. Prestíž a nasadzovanie agility v projektovom manažmente nesporne rastie, prináša však so sebou aj procesné výzvy, ktoré v Bratislave predstavil Joop Schefferlie, Vice-President Certification IPMA International.

O využití agility na zvýšenie flexibility riadenia projektov a procesov, ako aj schopnosti lepšie reagovať na zmeny, sa dozviete viac na našom kurze Lean Agilné riadenie v projektoch a procesoch.

Foto (zľava doprava): Dean Reš (FBE), Marek Demčák (Vaillant Group), Radovan Šalitroš (T-Systems), Jana Beleš Hurtová (certifikačný orgán), Joop Schefferlie (IPMA International), Silvia Drahošová (ÚPVII), Peter Sochna (SPPR)

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať