ButoraKtorým oblastiam koučovania sa venujete?

 • koučingu top manažérov a vyššieho manažmentu firiem
 • rozvoju manažérskych zručností (vedenie spolupracovníkov, delegovanie, komunikácia, tímová práca, projektový manažment, časový manažment, zmena štýlu riadenia)
 • performance koučingu / koučingu zlepšovania pracovného výkonu

kusnierikovaKtorým oblastiam koučovania sa venujete?

 • koučingu zameranému na zlepšenie pracovných výkonov
 • individuálnemu koučingu
 • skupinovému koučingu na zlepšenie interpersonálnych vzťahov na pracovisku

polakovaKtorým oblastiam koučovania sa najviac venujete?

 • performance a skills koučingu
 • tréningom a konzultáciám v oblasti osobného rozvoja
 • koučingu v oblasti zvyšovania kvality manažérskych zručností
 • koučingu obchodných zručností

tothKtorým oblastiam rozvoja sa venujete?

 • rozvoju manažérskych zručností a leadershipu (vedenie a riadenie spolupracovníkov, delegovanie, tímová spolupráca, časový manažment, manažérske rozhodovanie)
 • osobnostnému rozvoju & rozvoju obchodných zručností
 • skupinovému koučingu na zlepšenie interpersonálnych vzťahov na pracovisku

trepacovaKtorým oblastiam koučovania sa venujete?

 • koučingu rozvoja manažérskych zručností
 • koučingu rozvoja osobnosti, skupinový koučing
 • individuálnemu koučingu, koučingu zlepšovania zadaných pracovných výkonov (performance koučing)
 • self-koučingu

bobekKtorej oblasti koučovania sa venujete?

 • individuálnemu koučingu top a stredného manažmentu a manažérskej supervízii – zameriavame sa na všetky oblasti profesionálneho i osobnostného rozvoja, dosahovanie cieľov a zlepšovanie firemných procesov
 • moderovaniu a facilitácii skupinovej práce a mediácii
 • riadeniu vzdelávacích, rozvojových a zlepšovacích projektov v organizáciách
 • zavádzaniu moderných personálnych a riadiacich systémov do firiem
 • výuke predmetov ovplyvňujúcich zmeny myslenia a rozvoj osobnosti na manažérskej vysokej škole, metodám interaktívnej výuky a profesionálnemu rastu lektorov a pedagogov
 • vedeniu krátkodobých a dlhodobých výcvikov v koučovaní, moderovaní a v socioterapii a supervízii iných koučov