Trojdielny špionážny triler – zážitkové učenie .

Keď sme pred 10 rokmi v FBE vyvinuli SIMULÁCIU Zákazník Analytik Programátor pre jednu IT firmu netušili sme.

Keď sme pred 10 rokmi v FBE vyvinuli SIMULÁCIU Zákazník Analytik Programátor pre jednu IT firmu netušili sme,

aký vynikajúci nástroj pre zážitkové učenie máme v rukách. Zadanie, ktoré sme vtedy dostali, bolo zlepšiť prenos informácií od zákazníkov k programátorom tak, aby sa minimalizovali straty spôsobené efektom „tichej pošty!“ – postupného strácania informácií v štruktúre internej komunikácie.
Premiéra simulácie na Teambuildingu IT spoločnosti mala úspech. Simulácia splnila svoje ciele. Vedenie firmy ocenilo to, aká podrobná a cielená analýza zážitku s aplikáciou do praxe sa dá na základe ZAPu urobiť.

Tento trojdielny špionážny triler si v roku 2016 zahral rekordný počet účastníkov tréningov a teambuildingov z dvanástich firiem. Celkovo 700.
Názov ZAP simulácii ostal, ale je to už skratka zodpovedajúca špionážnemu príbehu a jeho hlavným postavám – Zved Analytik Projektant

Úlohou špionážneho tímu je zhotoviť vernú kópiu tajného mesta. Hodnotený je čas, presnosť kópie a riešenie sprievodných úloh. Stanovené key performance indicators (KPIs) umožňujú presne merať výsledok každého tímu, ako aj zlepšovanie výsledkov počas jednotlivých kôl simulácie. ZAP je možné hrať v indoorovej aj otdoorovej verzii.

 

Aký úžitok priniesla simulácia, jej analýza a aplikácia na situáciu vo firme jej účastníkom:

Vo výrobnom podniku priniesla zlepšenie internej komunikácie medzi výrobou, logistikou a údržbou.
Bolo to veľmi dobré, lebo aj v simulácii sú tri skupiny a musia medzi sebou komunikovať, potrebujú si komunikáciu štandardizovať a na celú úlohu sa pozerať z pohľadu cieľov celého špionážneho tímu „celej firmy“.

Inde priniesla efektívne využívanie prierezových tímov na riešenie úloh internej zákazníckej orientácie.
Nechcelo sa nám veriť ako sme sa v ďalšom kole zlepšili, keď sme sa s druhými tímami stretli a systematicky prebrali chyby, ktoré vznikli pri odovzdávaní informácií a navrhli riešenia. Hneď sme si to vyskúšali aj na našom konkrétnom firemnom probléme a fungovalo to.

Pozor na priority. V simulácii tak, ako v skutočnosti, majú rôzne činnosti rôzny dopad na výsledok. Veľa sme sa venovali tým rébusom a zbytočne sme stratili čas a ten bol z hľadiska efektivity najdôležitejší. Na základe toho sme si aj v našej práci urobili analýzu aké aktivity pridávajú akú hodnotu k nášmu výsledku.

Na aké iné zadania sme simuláciu úspešne využili:

  • Zlepšovanie procesov a identifikácia plytvaní
  • Zlepšenie zapracovania nových pracovníkov
  • Zlepšenie tímovej spolupráce a komunikácie
  • Efektivita využívania pracovníkov ich pružným presúvaním na rôzne úlohy

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať