10.08.2020

Leadership

Predstavte si, že si môžete želať pre vašu firmu jednu vec, ktorá sa vám zaručene splní. Čo by ste si želali?

Predstavte si, že si môžete želať pre vašu firmu jednu vec, ktorá sa vám zaručene splní. Čo by ste si želali?

Nový informačný systém? Veľký dlhodobý kontrakt? Zdarné dotiahnutie vývoja nového produktu alebo služby? Sú nepochybne odvetvia, kde by toto stačilo, a sú fázy v živote firiem, kedy nás takéto jednorazové úspechy môžu doslova zachrániť alebo naopak naštartovať. Pri dlhšom výhľade však potrebujeme viac. Väčšina diskusií napokon skončí pri ľuďoch, s ktorými dosahujeme ciele spoločnosti, a obzvlášť pri ľuďoch, ktorí tých ostatných podporujú a vedú. Väčšinou skončíme pri leadershipe.

„Leadership“ je jedno z najmódnejších slov súčasnej doby. Zadajme „leadership“ do Googlu a dostaneme milióny a milióny výsledkov. Sledujme dnešné debaty v Európe, v Spojených štátoch, vo verejnej sfére, ale aj na úrovni biznisu, a tiež počujeme veľa o leadershipe, počujeme to však často v kontextoch a spojeniach: potreba leadershipu, nedostatok leadershipu, absencia leadershipu či dokonca kríza leadershipu. Od Washingtonu cez Brusel až po Bratislavu počujeme, že potrebujeme leadership, a že ho potrebujeme o to viac, o čo menej sa nám ho dostáva.

Volanie po lepšom či aspoň nejakom leadershipe však môže byť sémantickou pascou; jazyk nás tu môže trošku zrádzať. Neexistuje leadership bez lídrov, a ak diplomaticky hovoríme o nedostatku leadershipu, chceme povedať, že nemáme lídrov, alebo že máme ľudí vo vedúcich pozíciách, ktorí vo viacerých ohľadoch nie sú skutočnými lídrami. To platí pre najvyššiu exekutívu krajiny, štátu i európskej byrokracie, ale azda ešte viac to platí aj na úrovni firiem. Ešte viac preto, lebo leadership nie je konceptom iba pre svet politiky, národného hospodárstva či medzinárodnej burzy; je to koncept aj pre svet firiem, väčších aj menších, a tiež pre svet iných organizácií od škôl cez nemocnice až po tretí sektor. Leadership sa týka rozvoja vedúcich pracovníkov, ich zručností, postojov a charakteru, v kontexte ich postavenia, ich úloh a ich interakcie s kolegami. Týka sa rozvoja osobnosti, empatie, motivácie, presvedčivosti. Týka sa osobnej integrity a vzoru či obrazu (v dobrom i v zlom), ktoré vedúci pracovník predstavuje. Týka sa schopnosti pracovať v tíme a viesť tím, a viesť spolupracovníkov aj ako jednotlivcov. Týka sa strategického uvažovania, rozvoja a prepájania poslania a vízie spoločnosti s tým, čo sa deje na najnižších poschodiach firmy. Na týchto všetkých úrovniach lídri inšpirujú, motivujú, spochybňujú, robia ľudí okolo seba silnejšími.

Leadership je súbor zručností a schopností, ktorý je dostupný každému z nás, píšu James Kouzes a Barry Posner vo svojej knihe The Leadership Challenge. Nie je to iba výsada malého množstva charizmatických osobností. Je možné sa ho naučiť, a tí, ktorí túto cestu prešli, vedia, že je to výsledok systematického úsilia. Predstavte si, že sa na túto cestu vydáte – a že sa na ňu nevydáte sami, ale že budete mať na nej podporu, pomoc, navigáciu. Práve o tom je naša ponuka.

Daniel Bútora

Leadership

Naše kurzy na tému leadership

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať