Konfliktom k lepším vzťahom?

Ako si vo vyhrotených situáciách zachovať chladnú hlavu? Ako reagovať rozvážne, keď nám inštinkt velí vyjsť do protiútoku a sledovať svoje ciele aj na úkor druhého?

Ako si vo vyhrotených situáciách zachovať chladnú hlavu? Ako reagovať rozvážne, keď nám inštinkt velí vyjsť do protiútoku a sledovať svoje ciele aj na úkor druhého? Dokáže človek sebadisciplínou oklamať gény a konať inak? A je to tak vôbec správne?

Pýtanie sa a hľadanie odpovedí sa tiahne naprieč kurzom Prevencia a riešenie konfliktov. Na modelových situáciách z praxe účastníci bližšie spoznávajú charakter a priebeh konfliktu, učia sa rozlíšiť spúšťače napätia a varovné signály manipulácie a nachádzať cesty ku konštruktívnemu riešeniu problémov. Kurz nie je štúdiom zázračných techník, ktoré fungujú vždy, všade a na každého. Vytvára priestor na doladenie vlastných komunikačných a vyjednávacích zručností a poznávanie samého seba. Len keď si jednotlivec uvedomí, ako koná a kde robí chyby, dokáže opraviť zaužívané vzorce správania a zlepšiť kvalitu svojich vzťahov. Nie je to rýchly proces, ani jednoduchý, ale dva dni praktického tréningu sú skvelým spôsobom, ako začať.

Čo si z májového kurzu odniesli jeho účastníci?

„Na tréningu som si potvrdil mnohé veci zo skúsenosti, najmä postupy mojich kolegov, ktorí vedia dobre používať mäkké zručnosti. Naučil som sa vyjadrovať, ako konanie druhých vplýva na mňa, na moje pocity. Páčili sa mi živé, názorné ukážky, na ktorých nám lektorka vysvetľovala teóriu – bolo to veľmi prirodzené a nenásilné.“
Ivan Lichner – IT expert, Slovak Telekom, a. s.

„Pre mňa bolo veľkým obohatením pozorovať ostatných v rôznych situáciách – s akými riešeniami prichádzali, čo sa ich dotýkalo, na čo reagovali. Bol som rád, že školenie prebiehalo diskusnou formou, z ktorej sa dalo veľa preniesť do praxe. Odporúčal by som ho každému, kto je ochotný na sebe pracovať. Častokrát to nie je o tom, že sú na vine tí druhí. Naopak, sú na tom podobne ako my a našim cieľom je niekde sa stretnúť, nájsť spoločné riešenie.“
Zbyněk Mejta – vedúci oddelenia expanzie v medzinárodnom obchodnom reťazci

„Kurz mi dal návod, ako ustáť konflikt, ako ho lepšie zvládnuť. Presvedčila som sa, že neexistujú univerzálne platné riešenia, každý je individuálny a vyžaduje si individuálny prístup.“
Monika Viskupová – koordinátor vzdelávania, Volkswagen Slovakia, a. s.

„Na školení som sa utvrdil v tom, že je dobré zachovať si pragmatický prístup a oddeľovať emócie od vecnej podstaty problému. Bližšie som spoznal ženský spôsob myslenia a to, akým spôsobom som svojimi vyjadreniami prekračoval ich komfortnú zónu. Odhalili sa mi nové cesty, ako riešiť konflikty a získať vo vyhrotených situáciách potrebný nadhľad.“
Zoltán Kelemen – oddelenie nákupu, Semikron, s. r. o.

„Školenie ma priviedlo k sebareflexii. Viac premýšľam, kým zareagujem, v konfliktoch dávam väčší priestor ,ráciu‘. Zvažujem tiež, do ktorých konfliktov chcem investovať svoju energiu.“
Marta Šimoničová – projektový manažér, Volkswagen Slovakia, a. s.

„Veľkým prínosom bol pre mňa spôsob, akým prebiehalo školenie a prístup lektorky. V skupine sme sa veľa rozprávali, koučovali jeden druhého, nastavovali si zrkadlo. Vyhovovalo mi, že školenie bolo otvorené a mohla som vidieť, že aj ľudia z iných firiem zápasia s podobnými situáciami ako ja.“
Simona Sýkorová – Communication Advisor, Slovak Telekom, a. s.

„Zopakoval som si a rozšíril možnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie a komunikačných techník v tíme a do vnútra firmy. Obohatili ma odborné znalosti pani Natálie Kušnierikovej, ako i reálne skúsenosti ostatných zúčastnených. Pomohlo mi to viac vidieť do vzťahu JA – KONFLIKT a definovať moje rezervy.“
Milan Mareček – oddelenie nákupu, Semikron, s. r. o.

Vladimíra Polohová

Prevencia konfliktov

Náš kurz na tému riešenie konfliktov

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať