Vytváranie mechanizmov zlepšovania vo firme

Kurz Vytváranie mechanizmov zlepšovania vo firme  je zameraný na systematické zvyšovanie efektivity a produktivity v organizácii.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Prečo je potrebné vytváranie mechanizmov na identifikáciu procesných problémov?

 • Efektívnejšie využívanie existujúcich zdrojov
 • Vertikálny a horizontálny rast zamestnancov
 • Jednoduchá identifikácia problemov

Ako postaviť mechanizmus?

 • Edukačný program
 • Horizontálny karierny rast
 • Matica zastupitelnosti

Čo je výsledkom úspešného mechanizmu?

 •  Implentácia rýchlych riešení
 • Možnosť replikácie existujúcich riešení na nové problémy
 • Projektový management
 • Meratelnosť úspechu (produktivita, finančná úspora, kvalita)

Záver a aplikácia v procesoch účastníkov tréningu

 • Zhrnutie „best practices“ pre jednotlivé oblasti účastníkov tréningu.
 • Návrh mechanizmu pre konkrétne firmy účastníkov tréningu.
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať