Práca so žiakmi v duálnom vzdelávaní – chceme byť úspešní pri duálnom vzdelávaní

Kurz je určený pre vedúcich pracovníkov, majstrov, trénerov odborného duálneho vzdelávania.

 • Naučiť účastníkov, ako za pomoci duálneho vzdelávania pripraviť a vychovávať nadaných pracovníkov pre moderný priemysel a služby.
 • Zdokonaliť sa v komunikácii so žiakmi a naučiť sa ako ich povzbudzovať a motivovať v procese učenia.
 • Zlepšiť schopnosť primerane a vhodným spôsobom riešiť disciplinárne priestupky žiakov.
 • Pripraviť sa na komunikáciu s rodičmi žiakov ohľadne procesu, dosiahnutých výsledkoch a disciplíny.
 • Lepšie porozumieť svetu súčasnej generácie pre ktorú je duálne vzdelávanie určené.

Efektívna komunikácia a riešenie (aj náročných) situácii s mladými študentami

 • Komunikujeme, aby sme si vzájomne porozumeli
 • Rešpektujúci prístup v komunikácii
 • Autorita a ako si ju primerane udržať
 • Rozdiely a zhody generácií
 • Hranie rolí, príklady a nácvik riešenia situácii z praxe účastníkov

 

Správna spätná väzba k výkonom a správaniu žiaka

 • Rozvíjajúca spätná väzba – reakcia na opakované chyby, pochvaly aj primeraná kritika
 • Vhodný rozhovor so študentom o disciplinárnych priestupkoch a správnom správaní na pracovisku
 • Pochvala ako nástroj motivácie
 • Vhodné formy práce so žiakmi aj so špecifickými potrebami

 

Príprava na komunikáciu s rodičmi

 • Rodičia sú súčasťou vzdelávania študentov a spolupráca s nimi sa vypláca
 • Rozhovor o výsledkoch žiaka, jeho disciplíne, nasadení a motivácii získavania praktických skúsenosti

 

Počas kurzu budeme rovnako ako pri duálnom vzdelávaní prepájať teóriu s praktickými skúsenosťami a vyskúšame si ich v praxi.

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať