Efektívne vedenie pracovných porád

Kurz Efektívne vedenie pracovných porád je zameraný na to ako správne pripraviť a viesť porady, či už porady vediete prezenčne, online alebo hybridne.

Kurzu sa môžete zúčastniť prezenčne alebo online, keďže bude vedený HYBRIDNE.

 • Zdokonaliť sa v príprave porád.
 • Zvládnuť efektívne viesť pracovné porady (prezenčne, online či hybridne).
 • Uvedomiť si špecifiká pri jednotlivých druhoch porád a na čo dbať podľa toho, či porady vedieme prezenčne, hybridne či online.
 • Naučiť sa, ako počas porady zabezpečiť spracovanie dobrého zápisu z porady.

Efektívna porada

 • Deštruktívne a konštruktívne prvky porady

Príprava porady

 • Cieľ porady, program, výber účastníkov, technické zabezpečenie

Rôzne typy porád

 • Prevádzkové porady
 • Porady riešenia problémov a úloh

Vedenie porady

 • Dodržiavanie časového harmonogramu, dohodnúť pravidlá spolupráce
 • Vedenie diskusie, rôzne typy účastníkov diskusie
 • Zvládanie problémových účastníkov porady
 • Práca s otázkami a zvládanie iného názoru

Špecifiká podľa formy vedenia porady

 • Čo je iné keď vediem poradu prezenčne, online alebo hybridne
 • Na čo dbať a na čo si dať pozor pri jednotlivých typoch porady

Zápis z porady

 • Úlohy, čo, kto, termín, prílohy
 • Rozhodnutia a návrhy

Modelová porada

 • Videozáznam priebehu porady a jeho analýza
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať