Online porady

Kurz patrí do série kurzov na tému hybridného pracovného prostredia, ktorá sa skladá zo 4 poldňových kurzov: „Sebariadenie v hybridnom pracovnom prostredí“, „Riadenie v hybridnom prostredí I“, „Riadenie v hybridnom prostredí II“ a Online porady“.

V prípade objednania celej série má účastník 25% zľavu na všetky kurzy tejto série.

CIELE

 • Zlepšiť schopnosť účastníkov efektívne viesť online porady.
 • Naučiť účastníkov udržať pozornosť kolegov počas online porady.
 • Uvedomiť si, na čo je potrebné si dať pozor, keď je porada vedená online a ako zabezpečiť, aby bola efektívna a splnila cieľ.

OBSAH KURZU

Špecifiká online porád

 • V čom je online forma iná oproti osobnej, výhody, limity, pravidlá online formy.

Príprava na vedenie online porady

 • Ciele porady, účastníci, príprava techniky – praktické rady, na čo si dať pozor.
 • Príprava pomôcok (podklady, prezentácia, video, hlasovanie, nástroje na rozhodovanie…).
 • Ďalšie praktické online nástroje, ktoré zapoja účastníkov, zlepšia vizualizáciu, zvýšia pozornosť.

Vedenie priebehu virtuálnej porady

 • Zahájenie, uvedenie do kontextu, oboznámenie účastníkov s cieľmi porady.
 • Priebeh porady (prihlasovanie sa o slovo, stráženie spádu, témy, práca s otázkami, vizualizácia…).
 • Zhrnutie a záver online porady.
 • Zápis z virtuálnej porady – ako ho robiť, aby bol efektívny.
 • Najčastejšie chyby pri vedení online porád a ako sa im vyvarovať.

Náročné situácie počas online porady

 • Pokles pozornosti, prílišná aktivita, pasivita účastníkov porady, práca s opačným názorom.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 180€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 156€

HARMONOGRAM

PROGRAM 0.5 DŇA
Registrácia 12:45
Program 13:00
Ukončenie 17:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.