Ako viesť virtuálne porady

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 

CIELE

 • Naučiť účastníkov, ako viesť virtuálne porady.
 • Naučiť účastníkov udržať pozornosť spolupracovníkov a partnerov počas virtuálnej porady.
 • Uvedomiť si situácie, v ktorých je a nie je vhodné využívať nástroj virtuálnej porady.

OBSAH KURZU

Špecifiká virtuálnych porád

 • Skupinová práca, zhrnutie skúseností účastníkov

Software na realizáciu virtuálnej porady

 • Rýchly prehľad softwarov, ich výhody a nevýhody (MS Teams, Zoom, Skype, Webex…)
 • Ďalšie praktické nástroje, ktoré zapoja účastníkov, zvýšia pozornosť a oživia poradu

Pravidlá vedenia virtuálnej porady

 • Pravidlá pre moderátora porady, pravidlá pre členov porady

Príprava na vedenie telefonického konferenčného hovoru

 • Ciele virtuálnej porady, účastníci
 • Príprava techniky – praktické rady, na čo si dať pozor
 • Príprava pomôcok (podklady, prezentácia, video, ankety a hlasovania, nástroje na rozhodovanie…)

Vedenie priebehu virtuálnej porady

 • Zahájenie, uvedenie do kontextu, oboznámenie účastníkov s cieľmi virtuálnej porady
 • Prihlasovanie sa o slovo, udeľovanie slova, stráženie spádu a témy, udržovanie pozornosti
 • Vyžadovanie priebežných reakcií, zhrnutie príspevkov, potvrdzovanie postupu k ďalším bodom
 • Zhrnutie a záver virtuálnej porady

Náročné situácie počas virtuálnej porady a čo s tým

 • Pokles pozornosti, prílišná aktivita, pasivita účastníkov virtuálnej porady

Tréning vedenia virtuálnej porady

 • Práca s otázkami, práca s opačným názorom
 • Zápis z virtuálnej porady

Najčastejšie chyby pri vedení virtuálnych porád

 • Chyby účastníkov a chyby moderátora a ako sa im vyvarovať)

Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Počas kurzu sú využívané nástroje ako breakout rooms, workshopy či nácvik techník. Maximálny počet účastníkov na kurze je 9.

Technické predpoklady:
Pre realizáciu kurzu využívame online platformu. K účasti na kurze je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 264€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 240€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.