Ako viesť virtuálne porady

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 

CIELE

 • Naučiť účastníkov, ako viesť virtuálne porady.
 • Naučiť účastníkov udržať pozornosť spolupracovníkov a partnerov počas virtuálnej porady.
 • Uvedomiť si situácie, v ktorých je a nie je vhodné využívať nástroj virtuálnej porady.

OBSAH KURZU

Špecifiká virtuálnych porád

 • Skupinová práca, zhrnutie skúseností účastníkov

Software na realizáciu virtuálnej porady

 • Rýchly prehľad softwarov, ich výhody a nevýhody (MS Teams, Zoom, Skype, Webex…)
 • Ďalšie praktické nástroje, ktoré zapoja účastníkov, zvýšia pozornosť a oživia poradu

Pravidlá vedenia virtuálnej porady

 • Pravidlá pre moderátora porady, pravidlá pre členov porady

Príprava na vedenie telefonického konferenčného hovoru

 • Ciele virtuálnej porady, účastníci
 • Príprava techniky – praktické rady, na čo si dať pozor
 • Príprava pomôcok (podklady, prezentácia, video, ankety a hlasovania, nástroje na rozhodovanie…)

Vedenie priebehu virtuálnej porady

 • Zahájenie, uvedenie do kontextu, oboznámenie účastníkov s cieľmi virtuálnej porady
 • Prihlasovanie sa o slovo, udeľovanie slova, stráženie spádu a témy, udržovanie pozornosti
 • Vyžadovanie priebežných reakcií, zhrnutie príspevkov, potvrdzovanie postupu k ďalším bodom
 • Zhrnutie a záver virtuálnej porady

Náročné situácie počas virtuálnej porady a čo s tým

 • Pokles pozornosti, prílišná aktivita, pasivita účastníkov virtuálnej porady

Tréning vedenia virtuálnej porady

 • Práca s otázkami, práca s opačným názorom
 • Zápis z virtuálnej porady

Najčastejšie chyby pri vedení virtuálnych porád

 • Chyby účastníkov a chyby moderátora a ako sa im vyvarovať)

Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Počas kurzu sú využívané nástroje ako breakout rooms, workshopy či nácvik techník. Maximálny počet účastníkov na kurze je 9.

Technické predpoklady:
Pre realizáciu kurzu využívame online platformu. K účasti na kurze je potrebné internetové pripojenie s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 264€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 240€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Forma kurzu
zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.