Tímová práca a riešenie úloh v online prostredí - SIMULÁCIA LETECKÁ SPOJKA


Momentálne sú všetky kapacity naplnené. Najbližší termín bude onedlho v ponuke


Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať