Industry 4.0 a digitálna transformácia

Na tomto kurze sa s vami radi podelíme o naše skúsenosti z nasádzania jednotlivých nástrojov digitálnej transformácie alebo aj nasádzaní celkovej transformácie.

Ukážeme si na viacerých príkladoch z oblasti výroby a služieb to, čo firmám fungovalo a povieme si aj to čo, v niektorých firmách spôsobilo pri digitalizácii problémy. Spoločne vytvoríme strategický plán pre nasádzanie jednotlivých nástrojov digitalizácie ale aj digitálnu transformáciu ako celok.

Budeme sa rozprávať aj o tom aké zručnosti budú potrebné od našich zamestnancov a akým spôsobom sa budú musieť zamestnanci v budúcnosti správať v digitálnom prostredí. V neposlednom rade budeme hovoriť o tom aké riziká vyplývajú z digitálnej transformácie po procesnej stránke.

Ak máte pocit, že Vaša firma už aktuálne zápasí s digitálnou transformáciou alebo potrebujete implementovať niektoré nástroje digitalizácie, neváhajte a prihláste na náš kurz. Budeme sa na Vás tešiť u nás na kurze Digitálna transformácia a Industry 4.0