Krízový manažment „bez varovania“

 

Termíny

Jar:
  • 02.03.2021
 
Jeseň:
 

 

 

Obsah

V krízovej situácii je potrebné urobiť rozhodnutia na neznámom teréne, v krátkom čase a pod vysokým tlakom.

Ako môžeme zlepšiť kvalitu a dopad našich rozhodnutí v tejto mimoriadnej situácii?

  • Informovanie, rozhodovanie a priority – čo dať kedy na prvé miesto
  • Rýchla komunikácia – byť úprimný v tom, čo (zatiaľ) nevieme
  • Keep it simple – jednoduché rozhodovacie štruktúry, aby pravá ruka vedela, čo robí ľavá
  • Logika a emócie – dve strany tej istej mince
  • Všetci na jednej lodi – teraz je čas oprieť sa o firemnú identitu
  • Krízový leadership – ostrovy a záchytné body v mori neistoty

Každý účastník obdrží elektronickú verziu prezentovaných materiálov.  

 

 

Lektori

Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, komunikácie a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.


Najvýznamnejšie referencie:

Schaeffler Skalica, Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, Slovnaft, ESET, Generali Poisťovňa

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed N/A
Program N/A
Ukončenie 12:00

Cena za kurz

Základná cena
Cena bez DPH / os. 170 €
Cena s DPH / os. 204 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: Na diaľku, cez online
platformu Zoom

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ