Ako sa pripraviť na budúcnosť, ktorú nepoznáme?

Bude vaša budúca práca z modrého, červeného, žltého alebo zeleného sveta? Aj takúto otázku sme si kládli na novembrovom stretnutí našej YLD Leadership komunity.

Bude vaša budúca práca z modrého, červeného, žltého alebo zeleného sveta? Aj takúto otázku sme si kládli na novembrovom stretnutí našej YLD Leadership komunity. Pomohli sme si modelom PWC o štyroch svetoch práce a spolu s Yuvalom Harariim sme uvažovali o tom, ako sa pripraviť na budúcnosť, ktorú nepoznáme.

Štyri rodiace sa svety práce sa nám „vyfarbujú“ na osách individualizmu-kolektivizmu a integrácie-fragmentácie. Ako tieto trendy ovplyvnia nielen našu budúcu prácu, ale aj zajtrajšiu podobu našej firmy či organizácie? Bude naše pracovné prostredie určované primárne rýchlosťou (červený svet)? Bude určované najmä výkonom (modrý svet)? Bude stavať na zodpovednosti a dôvere (zelený svet)? Alebo bude hľadať najmä zmysluplnosť (žltý svet)? Alebo inak, aký bude náš „farebný mix“, koľko bude ktorého, a najmä, ako sa na to dnes chystať?  A ako sa na to chystať v kontexte rýchlo sa učiacej umeleckej inteligencie (AI), ktorá určuje čoraz viac prvkov nášho života a ktorá nás začína postupne poznať lepšie, ako poznáme my seba samých?

Okrem celého radu ťažkých otázok sme hľadali aj odpovede; v profesnom, zručnostnom a mentálnom pretváraní seba samých (re-inventing yourself), objavovaní sebamotivácie, v učení sa zvládať zmenu, ale aj v schopnosti koncentrácie, sústredenia sa, v zameraní pozornosti na to, čo je potrebné.

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať