Prevencia pred nákazou COVID-19 v našich priestoroch

V našich školiacich priestoroch sme pre ochranu účastníkov zaviedli preventívne opatrenia

V školiacich priestoroch sú pre ochranu účastníkov kurzov, ako aj lektorov a personálu zavedené tieto preventívne opatrenia:

 • Bezdotykový stojan s dezinfekčným roztokom na ruky je umiestnený pri vstupe na recepcii.
 • Dezinfekčné roztoky sú k dispozícii v každej školiacej miestnosti.
 • Počas školenia sa miestnosť pravidelne vetrá a v miestnostiach sa nepoužíva klimatizácia.
 • Pravidelne sú dezinfikované povrchy, kľučky, vypínače a pod.
 • Školiace miestnosti sú dezinfikované sterilizačnou UV-C lampou.
 • Informačné piktogramy sú umiestnené pri vstupe do budovy a do tréningových miestností.
 • Kurzy sú organizované s menším počtom účastníkov a s potrebnými rozstupmi sedenia.
 • Všetci účastníci a personál sú v interiéri povinní nosiť ochranné rúška.
 • Lektori používajú ochranné rúško alebo ochranné štíty tváre.
 • Účastníci dostávajú individuálne tréningové materiály a písacie pomôcky.
 • Výdaj stravy je za zvýšených hygienických opatrení – použitie rukavíc, príborové sety a pod.
 • V prípade viacerých tréningových skupín v školiacom stredisku majú obed v samostatných časoch.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

FBE Bratislava, s.r.o.

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať