Umenie prekonať seba a dotiahnuť veci do konca

Kurz Umenie prekonať seba a dotiahnuť veci do konca ja zameraný na to ako sa zbaviť  prokrastinácie a perfekcionizmu. 

Na ceste k realizácii stanovených cieľov sa stretávame s faktormi, ktoré nás spomaľujú, brzdia a znemožňujú nám dosiahnuť  naše ciele (odkladanie dôležitých úloh, negativizmus, prehnané nároky) a faktormi, ktoré nás posilňujú, podporujú a sú istou zárukou toho, že ciele naplníme (správne návyky, sebakontrola, sebadôvera). Ako prekonať seba samého a zmeniť zabehnuté vzorce správania? Ako si vypestovať návyky, ktoré podporujú doťahovať naplánované veci do konca? Aj o tom je tento kurz vedený zážitkovou formou s množstvom zaujímavých cvičení. Kurz voľne nadväzuje na Časový manažment.

  • Zbaviť sa prokrastinácie a perfekcionizmu.
  • Naučiť sa metódy, ktorými sa dá posilňovať vôľa a sebakontrola.
  • Podporiť zavedenie správnych návykov a posilniť sebadisciplínu.

Prokrastinácia – tichý zabijak efektivity

  • Ako prestať odkladať dôležité veci na neskôr a zbaviť sa robenia nepodstatných vecí?

Zvádzajúce hlasy sirén perfekcionizmu

  • Ako sa vymaniť z okov nezdravej snahy vždy dosahovať perfektný výkon?

V zajatí negatívnych emócií

  • Ako byť rezistentný voči negativizmu a pesimizmu „toxických“ pracovníkov?

Obdivuhodná sila zvyku

  • Ako skoncovať so zlozvykmi a rozvíjať dobré návyky, aby sme dosiahli svoje ciele?

Pevná vôľa ako sval

  • Ako sa dá posilňovať pevná vôľa a prečo je spoľahlivejšia než motivácia?

Zdroje a nástroje podporujúce pozitívnu zmenu

  • Akými spôsobmi identifikovať a rozvíjať svoje silné stránky?
PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať