Rozhodovanie a riešenie problémov

Kurz Rozhodovanie a riešenie problémov je zameraný na to ako sa efektívne rozhodovať. 

 • Rozvinúť schopnosť účastníkov efektívne sa rozhodovať.
 • Zdokonaliť zručnosti účastníkov odhadnúť a eliminovať riziká spojené s rozhodovaním.
 • Naučiť sa správne identifikovať a vyhodnotiť problém.
 • Naučiť účastníkov zvoliť správnu formu rozhodovania (v skupine, individuálne).
 • Osvojiť si vybrané techniky kreatívneho a efektívneho riešenia problémov.
 • Naučiť sa  vyvodzovať najvýhodnejšie riešenia a rozhodnutia.

PROCES ROZHODOVANIA

Etapy rozhodovacieho procesu

Druhy rozhodovacích procesov

 • Rozdelenia rozhodovacích procesov podľa závažnosti a stupňa informovanosti.
 • Skupinové a individuálne rozhodovanie.

Najčastejšie chyby v procese rozhodovania

DOSIAHNUTIE ROZHODNUTIA

Bariéry rozhodovania (objektívne, subjektívne)

Skupinové a individuálne rozhodovanie

 • Výhody a nevýhody jednotlivých prístupov, kedy ktorý prístup použiť.
 • Cvičenia na overenie efektivity skupinového a individuálneho rozhodovania.

Techniky rozhodovania

 • Pre a proti
 • Analýza rizík
 • Analýza úžitku
 • Buridanov osol
 • KO systém.

IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMU

 • Analytické myslenie – základné princípy, najčastejšie chyby, bariéry.
 • Správne vyhodnotenie situácie, faktov a dostupných informácii o probléme.

FÁZY RIEŠENIA PROBLÉMU

 • Práca s informáciami.
 • Heuristika a algoritmus, využitie analýzy a syntézy.
 • Ako problémom predchádzať – vytvorenie preventívnych opatrení.
 • Efektívne techniky riešenia – pri analýze problémov, hľadaní vzťahov, definovanie problému.
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať