Ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Zvládnuť efektívne vedenie a prípravu pracovných stretnutí a workshopov.
 • Naučiť sa, ako postupovať pri vedení stretnutí, aby boli úspešné a dospeli k riešeniu a dohode.
 • Naučiť účastníkov techniky vedenia stretnutí a nástroje motivovania zúčastnených k aktivite.
 • Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať ťažké situácie v skupine.

OBSAH KURZU

Ako postupovať pri vedení pracovných stretnutí a workshopov

 • Praktický návod – kroky, fázy stretnutia a ako postupovať.
 • Roly a zodpovednosti.

Vedenie stretnutia

 • Orientácia v obsahu – orientácia v procese.
 • Práca s časom.
 • Otváranie a uzatváranie jednotlivých fáz stretnutia.
 • Verbálne a neverbálne komunikačné zručnosti, práca s otázkami.

Ako zabezpečiť efektivitu stretnutia

 • Motivovanie zúčastnených k aktivite.
 • Získavanie spoločnej dohody.
 • Zvládanie ťažších situácií v skupine:
  – riešenie konfliktov, sporov a dilem,
  – unikanie od témy,
  – keď nikto nevie, ako ďalej,
  – nežiaduce správanie jednotlivcov.

Faktory úspešnosti

 • Ako zvládnuť najčastejšie riziká a chyby.
 • Vybrané techniky práce so skupinou.
 • Metódy vťahovania účastníkov do procesu.

Nácvik vedenia stretnutia so spätnou väzbou

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.