Práca so skupinou pri moderovaní workshopov – ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu

Kurz Ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu je zameraný na to ako zvládnuť efektívne vedenieprípravu pracovných stretnutíworkshopov.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

TERMÍNY

2021

2022

Jar

Jeseň

13.12.-14.12. 12.12.-13.12.

CIELE

 • Zvládnuť efektívne vedenie a prípravu pracovných stretnutí a workshopov.
 • Naučiť sa, ako postupovať pri moderovaní workshopov, aby boli úspešné a dospeli k riešeniu a dohode.
 • Naučiť účastníkov techniky moderovania workshopov a stretnutí a nástroje motivovania zúčastnených k aktivite.
 • Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať ťažké situácie v skupine.

OBSAH KURZU

Ako postupovať pri vedení a moderovaní pracovných stretnutí a workshopov

 • Praktický návod – kroky, fázy stretnutia a ako postupovať.
 • Roly a zodpovednosti moderátora stretnutia.

Moderovanie workshopu

 • Orientácia v obsahu – orientácia v procese.
 • Práca s časom.
 • Otváranie a uzatváranie jednotlivých fáz stretnutia.
 • Verbálne a neverbálne komunikačné zručnosti, práca s otázkami.

Ako zabezpečiť efektivitu stretnutia

 • Motivovanie zúčastnených k aktivite.
 • Získavanie spoločnej dohody.
 • Zvládanie ťažších situácií v skupine:
  – riešenie konfliktov, sporov a dilem,
  – unikanie od témy,
  – keď nikto nevie, ako ďalej,
  – nežiaduce správanie jednotlivcov.

Faktory úspešnosti

 • Ako zvládnuť najčastejšie riziká a chyby.
 • Vybrané techniky práce so skupinou.
 • Metódy vťahovania účastníkov do procesu.

Nácvik vedenia stretnutia so spätnou väzbou

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.