Rozhodovanie a riešenie problémov

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

TERMÍNY

2022

2023

Jar

Jeseň

12.12.-13.12. 05.10.-06.10.

CIELE

 • Rozvinúť schopnosť účastníkov efektívne sa rozhodovať.
 • Zdokonaliť zručnosti účastníkov odhadnúť a eliminovať riziká spojené s rozhodovaním.
 • Naučiť sa správne identifikovať a vyhodnotiť problém.
 • Naučiť účastníkov zvoliť správnu formu rozhodovania (v skupine, individuálne).
 • Osvojiť si vybrané techniky kreatívneho a efektívneho riešenia problémov.
 • Naučiť sa  vyvodzovať najvýhodnejšie riešenia a rozhodnutia.

OBSAH KURZU

PROCES ROZHODOVANIA

Etapy rozhodovacieho procesu

Druhy rozhodovacích procesov

 • Rozdelenia rozhodovacích procesov podľa závažnosti a stupňa informovanosti.
 • Skupinové a individuálne rozhodovanie.

Najčastejšie chyby v procese rozhodovania

DOSIAHNUTIE ROZHODNUTIA

Bariéry rozhodovania (objektívne, subjektívne)

Skupinové a individuálne rozhodovanie

 • Výhody a nevýhody jednotlivých prístupov, kedy ktorý prístup použiť.
 • Cvičenia na overenie efektivity skupinového a individuálneho rozhodovania.

Techniky rozhodovania

 • Pre a proti
 • Analýza rizík
 • Analýza úžitku
 • Buridanov osol
 • KO systém.

IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMU

 • Analytické myslenie – základné princípy, najčastejšie chyby, bariéry.
 • Správne vyhodnotenie situácie, faktov a dostupných informácii o probléme.

FÁZY RIEŠENIA PROBLÉMU

 • Práca s informáciami.
 • Heuristika a algoritmus, využitie analýzy a syntézy.
 • Ako problémom predchádzať – vytvorenie preventívnych opatrení.
 • Efektívne techniky riešenia – pri analýze problémov, hľadaní vzťahov, definovanie problému.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Záväzná prihláška na kurz

  Informácie o kurze
  KurzModul
  Informácie o účastnikovi kurzu

  Fakturačné údaje
  Kontaktná osoba
  Forma kurzu
  zúčastním sa len onlinezúčastním sa len prezenčneakceptujem obidve formy
  Rezervácia ubytovania

  HOTEL APOLLO
  Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

  Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (75 €)2-lôžková izba s raňajkami (95 €)
  Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
  Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
  Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
  V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály.
  Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
  Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.  Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.