Ako robiť dobré rozhodnutia

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

Každý manažér sa rozhoduje nejakým spôsobom. Je môj štýl rozhodovania optimálny? Sú v mojom rozhodovaní prvky tvorivosti a spolupráce s tými, ktorí budú moje rozhodnutia vykonávať? Ako sa vyrovnávam s nedostatkom alebo nadbytkom informácií? Predmetom kurzu je hľadanie, ako optimálne zladiť tieto rôzne aspekty rozhodovania.

CIELE

 • Rozvinúť schopnosť manažérov efektívne sa rozhodovať
 • Zdokonaliť zručnosti manažérov odhadnúť a eliminovať riziká spojené s rozhodovaním
 • Naučiť účastníkov zvoliť správnu formu rozhodovania (v skupine, individuálne)
 • Naučiť manažérov techniky rozhodovania

OBSAH KURZU

1. PROCES ROZHODOVANIA

Etapy rozhodovacieho procesu

Druhy rozhodovacích procesov

 • Rozdelenia rozhodovacích procesov podľa závažnosti a stupňa informovanosti.
 • Skupinové a individuálne rozhodovanie.

Štýly rozhodovania a najčastejšie chyby v procese rozhodovania

2. DOSIAHNUTIE ROZHODNUTIA

Bariéry rozhodovania

Analytický a tvorivý prístup pri rozhodovaní

 • Rozdiely, výhody a obmedzenia analytického a tvorivého prístupu.

Skupinové a individuálne rozhodovanie

 • Výhody a nevýhody jednotlivých prístupov, kedy ktorý prístup použiť.
 • Cvičenia na overenie efektivity skupinového a individuálneho rozhodovania.

Techniky rozhodovania

 • Pre a proti, analýza rizík, analýza úžitku.
 • Buridanov osol, De Bonove klobúky, KO systém.

3. IMPLEMENTÁCIA ROZHODNUTIA

Implementácia rozhodnutia

 • Ako implementovať rozhodnutie? Ako informovať o rozhodnutí?
 • Ako reagovať na odmietavý postoj k rozhodnutiu?

Kontrola a monitoring implementácie

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

Pre objednanie či viac informácií o následnom individuálnom koučingu/konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.