Leadership V: Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia


Momentálne sú všetky kapacity naplnené. Najbližší termín bude onedlho v ponuke


Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať