Koučing v práci manažéra a lídra

Kedysi platilo, že úspešným šéfom stačila vysoká mzda a luxusné vozidlo. Dnes však top manažéri, a postupne aj strední manažéri, požadujú ešte niečo iné.

Kedysi platilo, že úspešným šéfom stačila vysoká mzda a luxusné vozidlo. Dnes však top manažéri, a postupne aj strední manažéri, požadujú ešte niečo iné: pýtajú sa, čo im práca prinesie aj z hľadiska ich osobného rozvoja, kto alebo čo im bude podporou.

Častým vyjadrením tejto podpory je, že firma takýmto pracovníkom poskytne kouča či mentora. Rebeka Trepáčová zo spoločnosti FBE vysvetľuje, že moderné riadenie dokonca prepája koučovacie zručnosti s manažérskymi a líderskými zručnosťami samotných vedúcich pracovníkov, a pôvodne koučovaný manažér sa tak môže sám stať manažérom, ktorý využíva prvky koučingu vo svojej vedúcej pozícii.

.čo je koučing?
Koučing je jeden z prístupov, ktorý prepracovaným spôsobom uvoľňuje náš potenciál. Vo vzťahu kouča a koučovaného vychádza kouč z presvedčenia, že koučovaný má v sebe všetky zdroje, aby sám seba riadil aj rozvíjal.

.je to teda akési poradenstvo?
Môže to tak vyzerať, v skutočnosti je to však úplne iný prístup, ako keď manažérovi niekto radí, čo má robiť. V koučingu nejde o odovzdávanie rád a často ani skúseností – to je, mimochodom, skôr oblasť mentoringu, ktorý je tiež zaujímavou oblasťou manažérskej podpory. Je to cesta, kde kouč vlastne ako sprievodca umožňuje klientovi, aby sám hľadal a našiel, čo chce vo svojej manažérskej situácii robiť, aby hľadal to, čo „sa dá“, a aby to nakoniec aj dotiahol do praktického výsledku. O samotnom obsahu však nerozhoduje kouč, ale klient, v našom prípade najmä manažér.

.vnímajú to manažéri ako úžitok?
Vnímajú. Dokonca vnímajú rozmer reálnej pomoci v zručnostiach a v schopnostiach, tým, že im rozhovor s koučom umožňuje prísť si na svoje vlastné riešenia. Ide to až na úroveň postojov, a dokonca na úroveň tímu. Manažér si práve koučingom uvedomuje, aké prístupy pri vedení ľudí používa a ako môže rozvíjať nedirektívny prístup a zároveň niesť zodpovednosť za ľudí, ktorých vedie. Mimochodom, tu dochádza aj k styčným bodom medzi koučingom a leadershipom.

.ako? Kouč predsa býva „vonku“, je od firmy nezávislý, a líder vo firme je vnútri…
To je pravda, ale tie styčné body sú inde. Líder využíva nedirektívne prístupy, je prirodzenou autoritou, záleží mu na motivácii ľudí, pomáha aktivovať zdroje a potenciál ľudí, ktorých vedie/riadi. A práve koučingový prístup umožňuje dostať tieto prístupy efektívne do praxe. Ak líder využíva prvky koučingu, stáva sa lepším lídrom.

.máte nejaký príklad človeka, ktorý prešiel koučingom a potom dokázal lepšie uvoľniť potenciál svojho tímu?
Niekedy sú to aj celkom jednoduché veci. Mala som klienta, ktorý mal na starosti prerobiť veľkú výrobnú halu. Uvedomoval si, že to nedokáže sám. Manažéri často nedelegujú, lebo niekedy povedia, že nemajú na koho, niekedy si nie sú istí, ako by sa ľudia úlohy zhostili. Tento klient bol vo svojej pozícii zaseknutý a nevedel sa pohnúť ďalej. Do toho prišli koučingové stretnutia, a on postupne sám prišiel na to, ako by napriek počiatočnej nechuti mohol svoje úlohy delegovať a tiež s kým môže spolupracovať a koho či akým spôsobom má osloviť. A zrazu sa mu začali otvárať možnosti a zdroje, videl celú prestavbu haly inými očami. Keď sme v koučingu pokračovali ďalej, našiel tých ľudí, delegoval zodpovednosť na nich, tí ľudia vykonali, čo mali a celý tím sa pohol dopredu. Takže koučing pomáha často nielen manažérovi, ale môže cez neho pomôcť uvoľniť aj potenciál celého tímu.

.ako sa dá odmerať alebo inak posúdiť, či tréningový kurz naozaj klientovi priniesol zlepšenie?
Roky sa stretávame s otázkou, ako vlastne merať efektivitu tréningov, najmä v mäkkých zručnostiach. Sú na to rôzne modely, ktoré sa sústreďujú hlavne na prenos naučeného do správania. Obzvlášť v tejto oblasti je koučing účinný. Štandardnou súčasťou koučingového rozhovoru je pomenovanie ideálneho, súčasného stavu, želaného zlepšenia a nakoniec akčného plánu, ako sa k zlepšeniu dopracovať. A tie kroky už merateľné sú, dajú sa overiť. Jedna zo zázračných otázok je: Ak by zmena nastala, ako spoznáte, že nastala? Kto ešte iný to spozná? Ako to rozpozná váš podriadený alebo šéf? Takto sa môže vyskladať celá mapa ukazovateľov, na základe ktorých sa ukáže, či tá zmena nastala.

.ako menia koučing nové technológie? Musíte sa s človekom stretnúť priamo?
Základom sú približne hodinové, opakované osobné stretnutia. No výhodou koučingu je, že vďaka technike sa dá robiť aj cez telefón alebo cez Skype. Ak už môžete cez webkameru a internet komunikovať s človekom, blíži sa to sedeniu tvárou v tvár.

.čo človek potrebuje na to, aby sa mohol stať koučom manažérov?
Dôležité je, aby kouč mal zručnosť v používaní koučingových nástrojov, kompetencií, riadil sa etickým kódexom kouča. Odporúčaním je aby bol členom koučingových federácií alebo asociácií a mal absolvované koučingové vzdelanie, výcvik ukončený skúškou, v mojom prípade skúškou Medzinárodnej federácie koučov ICF. I kouč sa môže ďalej rozvíjať, mentoringom, supervíziou a dopĺňať si svoje vzdelanie akreditáciami na slovenskej či medzinárodnej úrovni.

.stáva sa, že človek sa, obrazne povedané, štverá po rebríku, až v jednom bode zistí, že je opretý o nesprávnu stenu? Inými slovami, že kariéra, ktorej dotyčný všetko podriadil, ho vlastne neuspokojuje?
To je dobrý postreh. Mala som klientku, ktorá dlhé roky pracovala s ľuďmi. Práve koučingom prišla na to, že svojmu miestu už dala všetko a chcela by sa vydať iným smerom. Naozaj to otvorila so svojím nadriadeným a bolo jej umožnené prejsť na inú pozíciu. Aj takúto záležitosť môže koučing odhaliť.

Lukáš Krivošík
Uverejnené v časopise Týždeň 38/2013

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať