TrepacovaKtorým oblastiam koučovania sa venujete?

 • koučingu rozvoja manažérskych zručností a leadershipu
 • koučingu rozvoja osobnosti
 • koučingu zlepšovania zadaných pracovných výkonov (performance koučing)
 • self-koučingu
 • individuálnemu aj skupinovému koučingu

Vzdelanie

1993 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor – andragogika s teóriou sociálnej prace
2013 – Certifikovaný kouč ACC a člen ICF (International Coach Federation)

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

Dĺžka praxe v oblasti rozvoja ľudí – od roku 1993
1993 – dnes, kouč a soft skills tréner pre FBE Bratislava
1996 – dnes Zakladateľ, supervízor a lektor/poradca, Inštitút Virginie Satirovej v SR, (IVS v SR je akreditovaný výcvikový inštitút v SPS)

Odborná kvalifikácia a akreditácia kouča

2018 - Práca s emóciami v koučingu, Medzinárodne akreditovaný výcvik ICF pod vedením Daniela Newby a Lucy Núñez
(2019 pokračuje v rozvoji na stupni Masterclass Majstrovská práca s emóciami v koučingu)
2018 – Transakčná analýza pre supervízorov a koučov, Sandra Wilson, Coachingplus
2017/2018 – Diploma in Coach Supervision, The International Centre of Bussiness Coaching, medzinárodne akreditovaný výcvik v ICF
2016/2017 – Inner Game Practitioner - The Inner Game International School, medzinárodne akreditovaný program ICF v rozsahu 54 hodín
2015 – Obnovenie certifikácie kouča ACC v ICF (oblasť supervízie a mentoringu)
Od 2013 - Je členkou a certifikovaným koučom ACC v ICF International Coach Federation
2010 - Medzinárodný program koučovania ICF „The Art and Science of Coaching“ (TASC), Koučing Centrum a Erickson College Vancouver, akreditovaný ICF (v rozsahu 128 hodín)
Od 2010 – Člen ICF Global Network, člen ICF Slovenská Republika
2009 – členka Slovenskej asociácie koučov (www.sako.sk)
2007 – Tréning koučov / princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting, s.r.o., v rozsahu 56 hodín)
Interný rozvojový a tréningový program pre lektorov a koučov spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha

Iná odborná kvalifikácia kouča

 • Výcvik v oblasti komunikácie medzi jednotlivcami i v skupine alebo tíme „Povedz to priamo“- vedený Paulou EnglanderGolden (USA), akreditovaný MPSVSR
 • Tréningy komunikácie a práca s tímami – Open Society Fund
 • Interný rozvojový metodický tréning lektorov FBE Bratislava a FBE Praha
 • Dlhodobý výcvik v modeli Virginie Satirovej – vedený prof. Walterom F. Zahndom (MSW Consultant, Chicago University,USA)
 • Trojročný supervízny program vedenia a rozvoja ľudských zdrojov - The Virginia Satir Network (vedený prof. Dr. Johnom Banmen, R. Psych)
 • Dvojročný supervízny program vedenia v oblasti krízových situácií – vedený Ms.Kathlyn Banmen
 • Tréning prevencie v rizikových situáciách – vedený Stevenom Jungom, USA

Referencie v koučingu

Firmy:
Generali, HMH, Tatra banka, Slovak Telekom (T-Mobile Slovensko), ČSOB Poisťovňa, PosAm, Volkswagen Finančné služby Slovensko atď.

Pozície:

 • riaditeľka ĽZ, IT spoločnosť (individuálny koučing)
 • manažér technologického rozvoja (individuálny koučing)
 • manažér pre procesy vývoja softvéru, IT firma (individuálny koučing)
 • riaditeľka divízie stratégie, banka (koučing interných koučov)
 • supervízor interných koučov, Customer Service Unit, telco spoločnosť
 • vedúca oddelenia pohľadávok, banka (individuálny koučing)

OTÁZKY PRE KOUČA:

Čo vám prináša koučing (motivácia) a prečo koučujete?

Koučing mi prináša možnosti byť v intenzívnom kontakte s ľuďmi, kde je potrebná dôvera, ktorú i ja vnímam v mojej práci ako veľmi dôležitú. Koučing je proces zmeny, ktorý umožňuje nie len otvárať nové možnosti ale ich i umožňuje realizovať v praxi. Tento posun u koučovaného, ktorý prináša často pozitívny dopad i na jeho team i moje presvedčenie, že zmena je možná, čo má za následok, že sa môžeme neustále rozvíjať, je i odpoveďou na otázku, prečo koučujem.

Ďalším motivátorom pre mňa je skúsenosť, že účastníci po tréningoch boli motivovaní robiť zmeny a zaraďovať do svojej práce poznatky z kurzov, avšak po určitom období niektoré získané postupy, prestali používať, väčšinou hovorili na následných stretnutiach, že by potrebovali dlhodobejšie vedenie alebo podporu. Práve tieto potreby zákazníkov ma utvrdili, že koučing môže byť touto podpornou rozvojovou metodikou.

Ako to robíte?

Stretnutie otváram vytvorením kontaktu, kde je priestor pre budovanie dôvery, cez ňu sa dostávame ku kontraktu, na akých cieľoch budeme pracovať a potom koučing prebieha interaktívnym spôsobom, kde si koučovaný objavuje možnosti i konkrétne postupy a riešenia ako môže daný cieľ realizovať v praxi. Cely proces je realizovaný koučingovými nástrojmi.

Kedy nekoučovať (aké sú pre vás hranice koučingu)?

Z mojich skúseností môžem povedať, že som neodmietla dopredu koučing, ak som mala len sprostredkované informácie, až po priamom kontakte sa ukáže, čo daný koučovaný potrebuje a aké koučingové prístupy môžeme zvoliť.

V koučingu som skôr prišla k hranici, kedy je dôležité oddeliť koučing od terapie. V takom prípade som koučovanému ozrejmila limity koučingu a odporučila obrátenie sa na špecialistu v poradenstve alebo psychológii.

Čo považujete za svoj najväčší profesionálny úspech („success story“)?

Najväčší profesionálny úspech vnímam vytrénovanie tímu interných koučov pre divíziu služieb zákazníkom v spoločnosti T-Mobile, ktorí dodnes koučujú operátorov a ostatných pracovníkov v danej divízii.