KusnierikovaKtorým oblastiam koučovania sa venujete?

 • koučingu zameranému na zlepšenie pracovných výkonov
 • individuálnemu koučingu
 • skupinovému koučingu na zlepšenie interpersonálnych vzťahov na pracovisku

Vzdelanie

1989 - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor etnológia
2014 - Certifikovaný kouč ACC a člen ICF (International Coach Federation)

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

2002 - dnes  tréner a kouč pre FBE Bratislava s.r.o.
1998 – dnes pôsobí externe na Katedre sociálnej práce na PF UK v Bratislave
1995 – 2002 projektová manažérka a trénerka Partners for Democratic Change, Slovakia

Odborná kvalifikácia a akreditácia kouča

2017 - Supervízor pre koučov, Diploma in Coach Supervision. The International Centre of Bussiness Coaching, Traiding Sandra Wilson Consulting limited
2016 - Obnovovanie certifikácie kouča ACC v ICF (International Coach Federation)
2014 - Certifikovaný kouč ACC a člen ICF (International Coach Federation)
2010 - ICF core competencies part I and II, DOUBLE BB,s. r. o.
2009 - členka Slovenskej asociácie koučov (www.sako.sk)
2008 - členka Asociácie mediátorov Slovenska
2007 - Systemický manažment a koučovanie (poradenstvo – vzdelávanie – koučovanie) Co/Man,1. systemická, spol. s.r.o. Banská Bystrica
2007 - Tréning koučov / princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting, s.r.o., v rozsahu 56 hodín)
2005 - Kvalifikovný lektor vzdelávania dospelých v Slovenskej a Českej republike (vydaný AIVD, Univerzita Komenského)
Absolvovala rozvojový program pre interných lektorov FBE Bratislava
Ukončila 200 hodinové vzdelávanie zamerané na prácu s dvojicou

Iná odborná kvalifikácia kouča

(2009) Inštitút systemického vzdelávania, Praha. Párové poradenstvo (200hodín)
(2007) Co/Man, 1. systemická, spol. s.r.o. Banská Bystrica. Systemický manažment a koučovanie (rozsah 100 hodín)
(2005) Kvalifikovaný lektor vzdelávania dospelých v SR a ČR - vydaný AIVD, Univerzita Komenského Bratislava
(2005) Príprava trénerov pre tradičné tréningy a facilitatívne učenie vo vzdelávaní dospelých (rozsah 72 hodín) certifikát akreditovaný MŠ
(2004) Sebapoznávací dlhodobý výcvikový kurz v rodinnej terapii – Virginia Satir
(1999) Tréning pre trénerov – Ľudské práva, Council of Europe
(1998) Kurz v zmierovaní a riešení konfliktov (Nadácia Šándora Máraiho)
(1998) PDCI, Kurz pre mediátorov

Referencie v koučingu

Firmy: Mondi SCP, VÚB, Osram, SOB, Slovak Telekom (T-Mobile SK), SPP, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Česká sporitelna, Slovenská pošta, Stredoslovenské energetické závody, SPP, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Volkswagen Finančné služby

Pozície: (Individuálne koučingy – na zlepšovanie pracovných výkonov)

 • manažérka, utility spoločnosť (koučing rozvoja pracovných zručností)
 • vedúca zákazníckeho centra, zahraničné nakladateľstvo (koučing telefonických zručností)
 • vedúca recepcie, leasingová spoločnosť (koučing recepcie)

Koučing individuálnych klientov – zvládanie pracovného napätia, riešenie konfliktných pracovných vzťahov s podriadenými a nadriadenými, zmeny pracovného zaradenia, kariérny postup a pod.

OTÁZKY PRE KOUČA:

Čo vám prináša koučing (motivácia) a prečo koučujete?

Pri práci konzultanta, trénera som sa stretla so záujmom o riešenie si rôznych pracovných, vzťahových otázok. Záujem prejavili rôzne skupiny ľudí, pracujúci v rôznych kontextoch. Účastníci, pracovníci bánk a poisťovní, veľkých, malých firiem, chránených dielní, podnikatelia, kamarátky mojej dcéry, učitelia, terénni sociálni pracovníci.

Uvedomila som si, že pokiaľ má mať moja intervencia zmysel, tak je potrebný z mojej strany prístup, ktorý im dá nástroje k  hľadaniu vlastných riešení. Preto som sa rozhodla pokračovať vo vlastnom rozvoji, pre výcvik v koučovaní, ktorý mi umožní viesť koučingový rozhovor tak, aby koučovaný mal z neho úžitok.

Koučovanie pridá ľudskej bytosti kompetencie riešiť si pracovné a životné situácie v súlade s vlastnými etickými princípmi.

Ako prebieha koučingový rozhovor?

Rozmýšľanie nad položenými otázkami vytvára nový kontext pre koučovaného. A tým mu umožňuje vidieť svoju situáciu v iných dimenziách. Ak koučovaný chce, cesta k zmene je možná. Spolu sa zameriavame na možné riešenia. Či už ide o rozhodnutia, motiváciu, vzťahy. Je fascinujúce pozorovať „zmenu v priamom prenose“.

Podobné je to s prácou s párom, dvojicou. Pokiaľ stoja o nejakú podobu spoločného vzťahu, je možné na tom spolu pracovať.

 • Učím sa klásť dobré otázky v správnej chvíli
 • Učím sa rozumieť kde sa koučovaný nachádza
 • Učím sa počúvať čo hovorí, ako to hovorí
 • Učím sa porozumieť kam sa chce dostať
 • Pýtam sa ho ako sa tam chce dostať
 • Pýtam sa čo nechce, čo už všetko vyskúšal
 • Pýtam sa čo môžeme spolu pre to aby už nepotreboval takýto rozhovor spraviť

Pri koučovaní je dôležitý neutrálny kontext, takže rodinného príslušníka, blízkych priateľov by som odporučila inému koučovi. Koučovací proces nie je „opravovňa“ koučovaného, ale spoločné hľadanie a rozvinutie jeho potenciálu.

Kedy nekoučovať? Hranice s koučingom

Ak sú v rozpore morálne hodnoty.

Nemá zmysel koučovať, keď koučovaný nevidí a nechce mať žiaden úžitok z rozhovoru. Je lepšie aby sa slobodne rozhodol pre iné formy riešenia svojich záležitostí.
V prípade že strany (objednávateľ, koučovaný) sú otvorení k vyjednávaniu, vyjasňovaniu, dolaďovaniu očakávaní, cieľov a hlavne záleží im na zmene, koučovanie je jeden zo spôsobov ako túto zmenu dosiahnuť.

Hranice sú dôležité, kouč je zodpovedný za to, kde sa v procese spoločnej práce s koučovaným nachádza. V každom prípade komunikuje s koučovaným pri akej „hranici stoja“ a aké sú ďalšie možnosti spoločnej práce alebo iné formy s iným odborníkom.

Odmietla ste niekedy koučovanie klienta? Dôvod?

Odmietla som rodinného príslušníka, priateľov (dôvodom je spoločný kontext). Pri cudzom klientovi som nebola v takej situácií. Pri jednom klientovi sme ukončili spoločnú prácu v momente, keď sme prišli do situácie, ktorú klient riešil a bola vhodná skôr na psychoterapiu.

Čo považujete za svoj úspech v roli kouča?

Keď je koučovaný po skončení spoločnej práce vo svojich očiach kompetentnejší pre riešenie. Keď mi koučovaný povie, že už vie ako na to. Keď rozhovor spôsobí „upratanie“.
Keď koučovanie pomôže ku kariérnemu postupu, k rozhodnutiam, ktoré sú v súlade s morálnymi zásadami.

Akým iným profesným aktivitám sa v súčasnej dobe venujete?

V súčasnosti sa venujem vzdelávaniu – lektorovaniu, poradenskej činnosti, koučovaniu, facilitujem a moderujem pracovné a občianske pracovné skupiny, vediem kultúrne spoločenstvo pre relax a rozvoj osobnosti, posudzujem projekty pre Orange Darujte Vianoce, píšem projekty, prevádzkujem mobilnú kaviareň, hrám divadlo pre deti.