Umenie vydržať a dotiahnuť veci do konca (prezenčne/online)

 

Termíny

Jar:
  {hide-if-empty jarod1}
 • 24. - 25.05.2021
 
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

 

Na ceste k realizácii stanovených cieľov sa stretávame s faktormi, ktoré nás spomaľujú, brzdia a znemožňujú nám ciele dosiahnuť (odkladanie dôležitých úloh, negativizmus) a faktormi, ktoré nás posilňujú, podporujú a sú istou zárukou toho, že ciele naplníme (správne návyky, sebakontrola). Ako si vypestovať návyky, ktoré podporujú doťahovať naplánované veci do konca? Aj o tom je tento zážitkový kurz, ktorý voľne nadväzuje na Časový manažment. 

Ciele

 • Zbaviť sa prokrastinácie a perfekcionizmu.
 • Naučiť sa metódy, ktorými sa dá posilňovať vôľa a sebakontrola.
 • Podporiť zavedenie správnych návykov a posilniť sebadisciplínu.

Obsah

Prokrastinácia – tichý zabijak efektivity

 • Ako prestať odkladať dôležité veci na neskôr a zbaviť sa robenia nepodstatných vecí?

Zvádzajúce hlasy sirén perfekcionizmu

 • Ako sa vymaniť z okov nezdravej snahy vždy dosahovať perfektný výkon?

V zajatí negatívnych emócií

 • Ako byť rezistentný voči negativizmu a pesimizmu „toxických“ pracovníkov?

 

Obdivuhodná sila zvyku

 • Ako skoncovať so zlozvykmi a rozvíjať dobré návyky, aby sme dosiahli svoje ciele?

Pevná vôľa ako sval

 • Ako sa dá posilňovať pevná vôľa a prečo je spoľahlivejšia než motivácia?

Zdroje a nástroje podporujúce pozitívnu zmenu

 • Akými spôsobmi identifikovať a rozvíjať svoje silné stránky?

 

Lektori

Alexander Plencner

Ako tréner FBE pôsobí od roku 2011. Špecializuje sa na realizáciu tréningov najmä z oblasti prezentačných zručností a komunikácie, asertivity, časového manažmentu, vedenia porád a mítingov a tréningu trénerov. Tréningy realizuje tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Je taktiež spoluautorom rozvojových programov, napr. medzinárodného programu pre spoločnosť Marlink realizovaného v USA, Európe a Ázii. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium v odbore kulturológia na FF UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC). Bol editorom medzinárodného odborného časopisu Mediální studia za Slovensko. Absolvuje pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.


Najvýznamnejšie referencie:

Marlink, Schaeffler Kysuce, Global Blue, Marel, Plastic Omnium, Komerční banka, ESET, Johns Manville, Continental Matador Rubber, Nemak, Bekaert, BNP Paribas, ZF Slovakia, Slovak Telekom, ZSE atď.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ