Riadenie tímu na home office (ONLINE kurz)
Lektorom vedený interaktívny online kurz

 

Termíny

Jar:
  • 07.04.2020
 
Jeseň:
  • 25.11.2020
 

 

Obsah

Riadenie tímu na home office bez predchádzajúcej prípravy je veľká manažérska výzva. Ako sa zorganizovať, aké pravidlá si dohodnúť a ako udržať vo svojom tíme zdravé pracovné nasadenie a produktivitu?

  • Neštandardná situácia – aké zmeny to predstavuje pre manažéra a pre pracovníkov
  • Vedenie a manažovanie na diaľku – ako nastavovať ciele, zadávať a rozdeľovať úlohy, dohadovať mítingy, sledovať plnenie, dávať spätnú väzbu
  • Špecifiká komunikácie na diaľku: overovanie porozumenia a zrozumiteľné zadávanie úloh
  • Pravidelná online kontrola
  • Riadenie na diaľku a emócie - priestor pre emócie a reagovanie na emócie pracovníkov
  • Interakcia s účastníkmi, odpovedanie na otázky

Každý účastník obdrží elektronickú verziu prezentovaných materiálov. 

 

Technické predpoklady:
Kurz je realizovaný prostredníctvom online platformy. Každý účastník dostane pred kurzom prihlasovací link a krátky návod na prihlásenie. Pre účasť na kurze je potrebné stabilné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).


Referencia účastníčky:

Ďakujem veľmi pekne za tento kurz. Forma, ktorou ho lektor Alex viedol bola pre mňa veľmi podnetná. Oceňujem time management a schopnosť krásnym prirodzeným spôsobom zapojiť účastníkov do jednotlivých aktivít. Koncepčne bol obsah vyskladaný veľmi logicky, prehľadne, jednoducho a zároveň pútavo. Veľa si z neho odnášam do pracovného i súkromného života.

Anna Cristea
Human Resources
Embraco Slovakia s.r.o.

Lektori

Alexander Plencner

Ako tréner FBE pôsobí od roku 2011. Špecializuje sa na realizáciu tréningov najmä z oblasti prezentačných zručností a komunikácie, asertivity, časového manažmentu, vedenia porád a mítingov a tréningu trénerov. Tréningy realizuje tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Je taktiež spoluautorom rozvojových programov, napr. medzinárodného programu pre spoločnosť Marlink realizovaného v USA, Európe a Ázii. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium v odbore kulturológia na FF UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC). Bol editorom medzinárodného odborného časopisu Mediální studia za Slovensko. Absolvuje pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.


Najvýznamnejšie referencie:

Marlink, Schaeffler Kysuce, Global Blue, Marel, Plastic Omnium, Komerční banka, ESET, Johns Manville, Continental Matador Rubber, Nemak, Bekaert, BNP Paribas, ZF Slovakia, Slovak Telekom, ZSE atď.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed -
Program -
Ukončenie 12:00

Cena za kurz

Základná cena
Cena bez DPH / os. 150 €
Cena s DPH / os. 180 €
Miesto konania kurzu: Na diaľku, cez online platformu.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ