Behaviorálna metóda vedenia výberových pohovorov (prezenčne/online)

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

 

Kurz je určený recruiterom, pracovníkom náboru, pracovníkom HR oddelení, ako aj všetkým manažérov, ktorí sa zúčastňujú na výberových pohovoroch.    

Ciele

 • Rozvinúť zručnosti účastníkov v jednom z najefektívnejších spôsobov vedenia výberových pohovorov.
 • Vedieť získať potrebné informácie o kandidátovi a posúdiť jeho vhodnosť.
 • Prakticky si precvičiť behaviorálne interview a kladenie otázok podľa modelu STAR.
 • Poskytnúť účastníkom spätnú väzbu na základe praktického nácviku metódy.

Obsah

Plánovanie a príprava výberového pohovoru

 • Čo je potrebné vedieť, aby sme urobili úspešný výberový pohovor?
 • Práca so zdrojmi informácií o kandidátovi. Príprava behaviorálneho pohovoru.

 Vedenie behaviorálneho pohovoru

 • Štruktúra výberového pohovoru a spôsob vedenia pohovoru, metóda STAR.
 • Príprava behaviorálnych otázok podľa kľúčových kritérií a kompetencií.
 • Prispôsobenie pohovoru k pozícii a typu kandidáta.

Technika kladenia behaviorálnych otázok

 • Pravidlá kladenia otázok podľa metódy STAR.
 • Signály a dôkazy zručností, vhodnosti, seniority a motivátorov.
 • Vytvorenie databázy vhodných otázok s ktorými odídete domov.
 • Hodnotenie odpovedí a varovné signály v prejave kandidáta.

Chyby pri posudzovaní a spätná väzba

 • Čo pozorujeme na druhých?
 • Najčastejšie chyby pri posudzovaní uchádzačov.

 Vyhodnotenie pohovoru

 • Záznam z výberového pohovoru behaviorálnou metódou.
 • Zhodnotenie kandidáta.

 

Na kurz si, prosím, prineste vlastný životopis a štruktúru, ako aktuálne vediete výberové pohovory (napr. záznamový hárok výberového pohovoru, zoznam otázok a pod.).

 

Súčasťou školenia je praktický nácvik behaviorálnej metódy vedenia pohovoru s analýzou a rozvojovou spätnou väzbou lektora.

Lektori

matwij nova foto

Erika Matwij

Ako lektorka sa venuje poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Od roku 1999 vedie pre FBE tréningové projekty v oblasti personalistiky, komunikácie a motivácie. Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor psychológia. Absolvovala dlhodobé tréningy v riadení ľudských zdrojov. Taktiež absolvovala 2-ročný akreditovaný výcvik v modeli V. Satirovej a certifikovaný kurz koučingu v rámci ICF. 10 rokov pôsobila ako vedúca HR oddelenia v ERGO poisťovni. Má praktické skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov (nábor a výber zamestnancov, AC, analýzy spokojnosti a sociálnej klímy, personálny audit, 360° spätná väzba atď.). V roku 2010 založila spoločnosť Human Inside, ktorú dodnes úspešne vedie.


Najvýznamnejšie referencie:

MTA SLOVAKIA, Scheaffler Skalica a Kysuce, AWS-Slovakia, TRW Automotive, Hella Signal Lighting, Lucron Group, Slovak Telekom, BASF Slovensko, HMH, PosAm, Mondi SCP, Kellys atď

Harmonogram

Program 1. deň 2. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 390 € 370 €
Cena s DPH / os. 468 € 444 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ