KAROL HORVÁTH

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), Volkswagen Autoeuropa (PT) a Volkswagen Slovakia. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika), projektov nábehu produktov (napr. PEP) a optimalizáciu dodávateľských reťazcov (Supply Chain Management). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.

Najvýznamnejšie referencie:
Volkswagen Slovakia, Slovnaft, KIA Slovakia, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA, Fosfa Group, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Würth, ZF, Secop, Cikautxo a ďalší.