JÁN GREXA

Vyštudoval Business Administration, Marketing a Management na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a Porto Business School University of Porto. Masterský program absolvoval v oblasti Strategic Management. Pôsobil ako projektový manažér v oblasti nových projektov a investícii v školstve. V FBE sa zameriava sa na oblasť projektového riadenia, Lean manažment, vrátane implementácie metódy 5S – zefektívňovania pracovného prostredia a analýzy a zlepšovania procesov vo výrobe a službách.

Hlavné referencie: Slovenská Pošta, Brother industries, Matador Group, Emerson Electric