ALEXANDER PLENCNER

Ako tréner FBE pôsobí od roku 2011. Špecializuje sa na realizáciu tréningov najmä z oblasti prezentačných zručností, komunikácie a prozákazníckej orientácie, manažérskych zručností, časového manažmentu, vedenia porád a mítingov a tréningu trénerov. Tréningy realizuje tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Je taktiež spoluautorom rozvojových programov, napr. medzinárodného programu pre spoločnosť Marlink realizovaného v USA, Európe a Ázii. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave a doktorandské štúdium v odbore kulturológia na FF UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC). Bol editorom medzinárodného odborného časopisu Mediální studia za Slovensko. Absolvovoval pravidelné interné tréningy FBE pre lektorov a Next Level Consulting Skills tréning.

Najvýznamnejšie referencie:
Marlink, Schaeffler Kysuce, Global Blue, Marel, Plastic Omnium, Komerční banka, ESET, Johns Manville, Continental Matador Rubber, Nemak, Bekaert, BNP Paribas, ZF Slovakia, Slovak Telekom, ZSE atď.