Riadenie projektov s podporou MS Project 

Obsah

 

Definovanie projektu

 • Nastavenie projektu v prostredí MS Project.
 • Nastavenie Outlook kalendára v prostredí MS Project.
 • Nastavenie reportov. 

Plánovanie projektu

 • Transformácia požiadaviek stakeholderov do úloh prostredníctvom WBS.
 • Pridelenie zdrojov na projekt.
 • Plánovanie kapacít a eliminácia preťaženia zdrojov.
 • Definovanie cyklických činností.
 • Časový harmonogram: sieťový diagram.
 • Gantt chart a vykreslenie kritickej cesty.
 • Nastavenie „baseline“ projektu pre následne monitorovanie zmien. 

Realizácia projektu

 • Preplánovanie projektu.
 • Riadenie zmien a aplikácia TOC v prostredi MS Project.
 • Riadenie požiadaviek stakeholderov prostredníctvom efektívnych reportov.
 • Reportovanie stavu projektu.