Naučiť sa zvládnuť využitie vybraných nástrojov riešenia problémov.

Spracovať analýzu a návrh riešenia úlohy alebo problému z praxe a osvojiť si nástroje pomáhajúce dotiahnuť problém do úspešného konca.

 

Metodológia a vybrané nástroje pre praktické využitie pri riešení problémov.

Predstavenie metodiky pre štruktúrované riešenie problémov

 • Cyklus PDCA (Naplánuj-Vykonaj-Over-Realizuj)
 • Prehľad metodík. Kedy aplikovať ktorú metodiku?

Stratégie pre identifikáciu koreňovej príčiny (root cause analysis)

 • Definícia problému
 • Pýtať sa správne otázky a zisťovať zdroje variability
 • Prístupy založené na poznaní vs. konvergentné prístupy
 • Izolovanie problému
 • Kontrastná analýza
 • 5 x Prečo? Typická dominancia problému koreňovej príčiny

Návrh riešení a implementácia protiopatrení

 • Dobré a zlé riešenia (vrátane najtypickejších chýb pri riešení problémov)
 • Ako navrhnúť dobré riešenie, ako sa uistiť, že bude fungovať
 • Implementácia riešení problému