Časový manažment

Kurz „Časový manažment“ je určený pracovníkom, ktorí cítia priestor na zlepšenie svojho časového manažmentu. Ak máte pocit, že okolnosti riadia Vaše využívanie času viac ako Vy, a radi by ste to zmenili. Ak si chcete nájsť viac času na veci, o ktorých ste presvedčený, že sú dôležité, potom bude tento kurz pre Vás dobrou pomocou.

Ciele výcvikového kurzu

 • Identifikovať rezervy vo využívaní času a zvládnuť techniky plánovania času, ktoré účastníkom umožnia dosiahnuť vyšší výkon.
 • Naučiť sa určovať priority a spracovať týždenný plán.
 • Efektívne zvládnuť prácu na viacerých úlohách paralelne.

Obsah

Časový manažment

 • Identifikácia úrovne plánovania času, štyri generácie časového manažmentu
 • Prostriedky na plánovanie času

Analýza využívania času

 • Denný záznam, zlodeji času
 • Čas, ktorý mám pod kontrolou, čas, kedy mi program určujú iní
 • Úlohy, ktoré plním

Cieľová orientácia

 • Stanovovanie cieľov, dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele

Matica časového manažmentu

 • Priority, naliehavosť a dôležitosť, ABC metóda

Praktické rady, ako nestrácať čas

 • Paretov princíp, delenie veľkých úloh, krivka výkonnosti
 • Určovanie časových limitov, firemná kultúra

Týždenný plán

 • Princípy zostavovania časových plánov, týždenný plán, denný plán

Dobrý a zlý multitasking

 • Ako sa máme vyrovnávať s paralelnou prácou na viacerých úlohách?

Niektorí účastníci s trochou humoru premenovali časti tréningu na: Zlodeji času patria za mreže, Tŕnistá cesta od naliehavého k dôležitému, Ako prežiť multitasking (poznámka: bez klonovania), Science fiction 2020 – časový plán, ktorý sa dá splniť. Na kurze zažijete „diskusný kotol“ na tému, či má alebo nemá význam čas plánovať, keď jeden mail alebo telefonát všetko zmení.