Dean Reš

Vo firme FBE pôsobí ako certifikovaný senior konzultant so zameraním na strategické plánovanie, projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Jeho klienti pôsobia v stavebníctve, energetike, strojárstve, chemickom, automobilovom a finančnom sektore v Holandsku, Belgicku, Poľsku, Lotyšsku, Slovinsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global Consulting Program na Ohio University. V súčasnosti pôsobí aj ako člen výboru a hodnotiteľ International Project Management Association of Slovakia.

Najvýznamnejšie referencie: Slovnaft, Knauf, Schaeffler, Plastic Omnium, Continental, UP Group, Austrian Airlines Technik, Haleon, Matador, VUB, ZF Slovakia, Slovak Telekom, ING, ZSE, Medtronic, CRH, Volkswagen, WITTE, Hoval, Marel, SHP, Johns Manville a ďalší.

As Certified Senior Consultant, Dean specializes in strategy, project management and process improvement. His clients operate in construction, energy, data management, electronics, pharma, automotive and financial sectors in the Netherlands, Belgium, Poland, Latvia, Slovenia, Hungary, Czechia, Malta and Slovakia. Graduated Economic Diplomacy and participated in Global Consulting Program at Ohio University. Currently serves as board member and certification assessor at International Project Management Association of Slovakia.

Selected references: Slovnaft, Knauf, Schaeffler, Plastic Omnium, Continental, UP Group, Austrian Airlines Technik, Haleon, Matador, VUB, ZF Slovakia, Slovak Telekom, ING, ZSE, Medtronic, CRH, Volkswagen, WITTE, Hoval, Marel, SHP, Johns Manville and others.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať