Leadership with horses

Kurz Leadership with horses je zameraný na získanie podnetu na rozvoj svojich vodcovských schopností pomocou interakcie s koňom.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

 • Získať podnet na rozvoj svojich vodcovských schopností v interakcii s majestátnym zvieraťom ako partnerom.
 • Zosúladiť to, ako komunikujem, aké signály vysielam s tým, o čo sa v komunikácii usilujem.
 • Na rôznych analógiách lepšie porozumieť rôznym situáciám, do ktorých sa ako líder dostávam a musím ich riešiť.
 • Vidieť sa „z druhej strany“ a dostať okamžitú, úprimnú, autentickú a rozvojovú spätnú väzbu.

OBSAH KURZU

Situácie, o ktorých sa cez zážitok a jeho analýzu veľa naučíme

 • Nový tím, noví spolupracovníci. Čo vyžarujem? Ako sa budú na mňa pozerať? Čo mám robiť, aby som sa stal v ich očiach lídrom?
 • Prekonávanie prekážok a ako dosiahnuť, aby ma tím nasledoval, aby som nestrácal/a čas prekonávaním neistoty.
 • Akceptovanie a prijímanie úloh.
 • Manažment zmeny, dosiahnuť, aby tím urobil niečo úplne nové, čo mu nie je vlastné.
 • Firemná vízia a jej hodnoty. Ako motivovať tím a jeho členov, aby ju nasledovali?

Praktické učenie s koňmi (jazdiareň namiesto učebne)

 • Inštruktáž, čo, prečo a ako budeme robiť.
 • Pár slov o tom, kto je náš partner a čím sa podobá tímu/spolupracovníkom.
 • Ukážky, úlohy, praktické skúšanie – všetko práca s koňmi.

Úlohy, ktoré sa riešia, sú pre koňa (a teda aj pre lídra, ktorý ho vedie) stále náročnejšie

 • Reflexia zážitku, identifikácia analógií s manažérskou praxou – čo sme si uvedomili, ako a kedy to využijeme v praxi.

Leadership with Horses – východiská

Kôň je prirodzený partner človeka, učenie s koňmi existuje už stáročia. Pre ľudí vo vedúcich pozíciách je ideálnym lakmusovým papierikom ich zručností a schopností. Kôň vycíti náladu, dôveru, ale aj strach, netrpezlivosť či agresivitu, a úprimne a bez okolkov dá najavo svojím správaním, čo cíti. Je schopný rýchlo „zabudnúť“ a „odpustiť“, a pri učení ihneď poskytuje druhú šancu, ktorú v pracovnom živote nie vždy dostaneme.

Cyklus praktického učenia v jazdiarni a reflexie po jazdení sa opakujú prvý aj druhý deň. Na základe sebareflexie a reflexie si účastníci zostavujú individuálne plány ďalšieho rozvoja.

Po kurze účastníci dostanú videozáznam vlastnej práce s koňom.

Motto tréningu: Málo teórie, veľa praxe.