butora nova fotoKtorým oblastiam koučovania sa venujete?

 • koučingu top manažérov a vyššieho manažmentu firiem
 • rozvoju manažérskych zručností (vedenie spolupracovníkov, delegovanie, komunikácia, tímová práca, projektový manažment, časový manažment, zmena štýlu riadenia)
 • performance koučingu / koučingu zlepšovania pracovného výkonu

Vzdelanie

1995-1998 Karlova Univerzita v Prahe, Institut mezinárodních studií Fakulta sociálních věd, odbor Americká studia
1989 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta odbor vedecké informácie a knihovníctvo

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

2004 - dnes tréner a kouč pre FBE Bratislava a FBE Praha
1995- 2004 manažér na pozícii zástupcu riaditeľa a neskôr riaditeľa, Radio Free Europe
    (2002-2004) slovenského servisu RFE/RL
    (2001-2004) interný tréner v RFE/RL, tréningy v anglickom jazyku pre novinárov inojazyčných oddelení
2004 – dnes Člen správnych rád viacerých organizácií (CZŠ Narnia, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Združenie škôl C.S.Lewisa, Teach for Slovakia)
Manažér Škôl C.S.Lewisa
Riaditeľ Združenai škôl C.S.Lewisa

Odborná kvalifikácia a akreditácia kouča

2018 - Community Building Workshop, Community Building Institute
2011 - člen Slovenskej asociácie koučov (www.sako.sk)
2010 - Medzinárodný program koučovania - The Art and Science of Coaching, Koučing Centrum a Ericsson College Vancouver, akreditovaný u ICF – Medzinárodnej federácie koučov(v rozsahu 128 hodín)
2009 - Certifikovaný kurz projektového manažmentu Prince2 Foundation
2007 - Interný tréningový rozvoj koučov / princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting, s.r.o., 56 hodín)
Interný rozvojový a tréningový program pre lektorov a koučov spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha

Iná odborná kvalifikácia kouča

 • Tréning soft skills v procesnom riadení (Russ Cherry, DreamBigConsult, 2008)
 • Tréning Business Performance management (CEU Business School, 2008)
 • Tréning v zlepšovaní Lean Management (Tom McDaniel, CEU Business School)
 • Tréning zavádzanie ITIL/ITSM (Omnicom, 2006)
 • Tréning Leadership Development – Mentoring, Paul Stanley, D3, február 2006
 • Lean Management / Six Sigma, St. Thomas University, Minnesota, november 2005
 • Trojmesačný rozvojový program – pobyt na Hoover Institution, Stanford University (október-december 2001)
 • Skúsenosť koučovaného manažéra - 30 hodín koučingu zo strany americko-českého kouča (v anglickom jazyku)

 

Referencie v koučingu

Firmy:
Mondi SCP, Marel Slovakia, Lucron Group, OBI (Česká republika), BILLA (Česká republika), Mondi SCP, Generali, SHP Group, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Pozície: (individuálny koučing)

 • riaditeľ spoločnosti, developerská spoločnosť
 • regionálny manažér, obchodný reťazec
 • riaditeľ správy, obchodný reťazec
 • riaditeľ predaja, obchodný reťazec
 • riaditeľ nákupu, obchodný reťazec
 • riaditeľka gymnázia v Bratislave

v uvedených referenciách sú aj zahraniční manažéri

OTÁZKY PRE KOUČA:

Čo vám prináša koučing (motivácia) a prečo koučujete?

Osobná skúsenosť z riadiacej práce (9 rokov ako zástupca riaditeľa a neskôr ako riaditeľ slovenského vysielania Slobodnej Európy), lektorská práca v oblasti rôznych soft skills a projektového riadenia (5 rokov práce s klientmi FBE),  podpora riadiacich pracovníkov neštátnych škôl (5 rokov podpory). Moja skúsenosť z riadiacej práce a zodpovednosť za 10-členný team v Prahe, 10-členný team v Bratislave a sieť voľných spolupracovníkov bola cestou pokusov a omylov; veľkou pomocou bolo, že som v riadiacej pozícii sám mal kouča, ktorý ma podporoval a pomohol mi vidieť sa v inom svetle.

V koučovaní top manažérskych pozícií využívam okrem koučingových nástrojov aj skúseností z vlastnej riadiacej práce, ako aj rozhľad, poskytovaný častými kontaktmi s rôznymi prostrediami, v ktorých pracujem ako tréner a školiteľ. Motivujúce je vidieť ako rýchle zlepšenia (quick win) v jednoduchších oblastiach, tak „aha efekt“ na strane klienta v zložitejších otázkach.

Akou formou/metódou koučujete?

Vychádzam z modelu GROW, pričom v súlade s metodikou našej spoločnosti sledujem štyri úrovne podľa oblasti, na ktorú sa zameriava (osobnostný koučing – koučing role – koučing zručností a koučingová spätná väzba). Úroveň práce s top manažérmi sa prispôsobuje ich potrebám, pričom sa nemusí po celý čas držať iba na jednej úrovni.

Aký je Váš súčasný odborný rozvoj v oblasti koučovania?

V súčasnosti pracujem s niekoľkými top manažérskymi pozíciami. O týchto koučingových stretnutiach vediem pravidelné supervízne rozhovory s metodikom našej spoločnosti.

Akým iným profesným aktivitám sa v súčasnej dobe venujete?

Okrem koučingu lektorovanie, školenie (soft skills, projektový manažment, časti procesného manažmentu, strategické riadenie).

Čo považujete za svoj najväčší profesionálny úspech („success story“) v roli kouča?

Úspech - dlhodobá koučingová podpora riaditeľa špičkovej neštátnej základnej školy a riaditeľky špičkového neštátneho gymnázia. Náročnosť je daná aj tým, že tu neplatia všetky pravidlá biznis prostredia, a tieto ohraničenia zmenšujú aj operačný priestor oboch riadiacich pracovníkov. K úspechu by som tiež doplnil, že som bol nedávno vybraný za kouča zahraničného top manažéra v medzinárodnej spoločnosti.