Zavádzanie Výrobného systému je vždy o nájdení správnych metód a možností implementácie. Predtým ako sa spustí plošné zavedenie vybraných metód vo viacerých fabrikách a všetkých oddeleniach je lepšie otestovať fungovanie týchto metód na pilotných pracoviskách.

1.) Na začiatku bolo potrebné v prvej fabrike overiť zavádzané metódy v špecifických podmienkam zákazníka. Následne, tam kde to bolo potrebné, boli metódy upravené, aby sme vo výsledku dosiahli vyššiu efektivitu a účinnosť.
2.) Krátko po prvej fabrike sa s implementáciou pokračovalo v ďalšom závode. Zároveň sa vyhodnocovali rozdiely medzi oboma fabrikami a vykonávali sa úpravy, tam kde to bolo potrebné.
3.) Súčasťou nasledujúce kroku bolo aj to, že sa presné postupy implementácie prezentovali širšiemu manažmentu všetkých ostatných fabrík.
4.) FBE pokračovalo s implementáciou v dvoch až troch ďalších fabrikách, aby sme dosiahli rovnaké smerovanie vo všetkých závodoch.
5.) Až následne začínali s implementáciou tých istých metód a procedúr v ďalších fabrikách aj naši medzinárodní partneri.
6.) Našou úlohou nebolo iba dosiahnuť úspešnú implementáciu v určených fabrikách, ale aj dohliadnuť na to, že implementácia Výrobného systému bude prebiehať rovnako na globálnej úrovni.

Naše skúsenosti v zavádzaní Výrobných systémov alebo iných podobných programov implementácie metód Leanu zahŕňajú viac ako 20 rokov. Tento príklad zobrazuje implementáciu v spoločnosti so spojitou výrobou, pochádzajúcu zo stavebného priemyslu.

“FBE je našim neoceniteľným partnerom na našej ceste k implementácii udržateľnej kultúry neustáleho zlepšovania v našom podnikaní. Podporovali nás či už na strategickej úrovni tak aj pri každodennej práci pri podpore našich vedúcich, ako aj na shopfloore v našich závodoch priamo so zamestnancami v našej prvej línii. Od začiatku, vo fáze plánovania, s úvodnými workshopmi a školením, ktoré pomáhajú vytvárať zosúladenú víziu a ciele, nás podporovali pri zlepšovaní štandardov na pracovisku, zlepšovaní komunikácie a používaní nových nástrojov na zlepšovanie.“

Kevin Day, Industrial Performance Director RMW Europe Knauf Insulation