Reverzná FMEA (prezenčne/online)

 

Termíny

Jar:
  • 18.06.2021
 
Jeseň:
 

 

Ciele

Na základe praktickej simulácie a predpripravených simulačných formulárov FMEA, pomôcť
účastníkom porozumieť a prakticky využívať postup a nástroje používané v reverznej
P-FMEA.
Predmetom reverznej P-FMEA je posúdenie možných chýb zahrnutých v FMEA, ktorá bola vykonaná
prierezovým tímom priamo na pracovisku. Reverzná P-FMEA je zameraná na overenie či
možné chyby majú systém kontroly (prevencia/odhalenie) a pracujú správne.
Reverzná P-FMEA je pomocný nástroj zlepšovania, ktorý využíva metodiku FMEA a znižuje jej
Risk Priority Number (RPN). Je založená na aktuálnych údajoch o možných chybách, z auditov
vykonaných na pracovisku. Toto posúdenie vedie k objaveniu alebo vytvoreniu prípadných nových
možných chýb, ktoré neboli vzaté do úvahy počas vytvárania FMEA, ako aj pri vyhodnocovaní
hodnôt výskytu a odhalenia chýb založených na skutočných údajoch.
Postup používaný reverznou P-FMEA je jedným z doporučovaných postupov, ktoré musia aplikovať
organizácie certifikované podľa IATF 16949 pri článku 9.2.2.3 Audit výrobného procesu.

Obsah

Reverzná FMEA v systémoch zabezpečenia kvality


• Ako pripraviť a realizovať audit pre reverznú P-FMEA (R-FMEA) prierezovým tímom
 (výber procesov, časový harmonogram, zostrojenie tímu).
• Preskúmanie FMEA na mieste - súlad procesných krokov
 (FMEA, plán regulácie a kontroly, pracovné inštrukcie).
• Nové potenciálne chyby, ktoré neboli zahrnuté do P-FMEA.
 (Kontrolný list R-FMEA – otázky, testovanie rizík na mieste).
• Pozorovania všetkých potenciálnych chýb a nápravných opatrení na mieste
 (Pozorovací formulár).
• Vytvorenie akčného plánu R-FMEA a správy činností R-FMEA
 (Správa činnosti, Akčný plán, zdokumentovanie opatrení do FMEA).

Lektori

Róbert Klačanský

Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch a službách (napr. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag Ford, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice, Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant). Je absolventom elektrotechnickej fakulty, pracoval na Čsl. metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval tréning trénerov v kanadskej firme Digital Mentor Group a pracovný pobyt v USA, počas ktorého školil a zavádzal metódy zlepšovania kvality. Ako Master Black Belt koučoval mnohé úspešné projekty zvyšovania efektívnosti procesov.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Getrag, Magneti Mareli, Slovak Telekom, U.S. Steel Košice,Reydel Automotive Slovakia, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive, Emerson, Vaillant, ZF Slovakia, Askoll, Slovnaft, Tatra banka a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 230 € 210 €
Cena s DPH / os. 276 € 252 €
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie. Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ